איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שולברג בלקין (אלישיב) אראלה   שער (זינר) מרים   שרעבי (מדמוני) יונה נדרה
שטינברג אריה   שפי (קוסובסקי) מיה מלכה   תמרי אריה
שילה (בוטקובסקי) נתן נתי   שפרן נחמה    
שיפמן (אברמוביץ) שושנה   שצקי שמואל