איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
רבינוביץ (צוקרמן) תקווה   שילה (בוטקובסקי) נתן נתי   שצקי שמואל
ריינגולד (קימל) עליזה   שיפמן (אברמוביץ) שושנה   שרעבי (מדמוני) יונה נדרה
שולברג בלקין (אלישיב) אראלה   שער (זינר) מרים   תמרי אריה
שטינברג אריה   שפי (קוסובסקי) מיה מלכה    
שטינמן יצחק   שפרן נחמה