איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבן מתי   גת (וינברג) מאיר   לוי (מזרחי) שרה
אבנת (הס) חנה   דבורקין (מוזס) בלה   לוין יעקב
אורמן (יודילוביץ) תמרה   דלריאה מנוח   מאור אורי
איזנברג אילן   הופמן (יעקובי) פנינה   נאור (אמיגה) זהבה
אלדמע רן   וולובלסקי אחיאב   נחימוביץ פרץ
אפשטיין (רפפורט) אסתר   וינברג זלה   נחמיאס יוסי
בייליס (וישנבסקי) אהובה   ולד עמוס   סלונימסקי (בירגר) אורה
בן ארויה (חיריק) לאה   זהבי בן גל (דוברובסקי) אהרונה רוני   עזרוני עמירם רמי
בן דוד יצחק   זמסקי (הייבנטריגר) אורה   עמית (לוי, חמיש) יהודית
בן חור (מרגלית) שרה   זקן חיים   פינקלר חיים
בנטל עוזי   חיון עמנואל אליהו   פלד (פלדמן) ארנון
בקר (רוטמן) הדסה   חיטרוש (ששון) הדסה   פלצ'י אדי אדמונד
ברוך רחמים   חריפאי (פניק) נורדיה   פרנק (אברמסון, אלון) מינה
ברנפלד (וינברג) נחמה   יאפו (הופמן) עדית   פרשקובסקי יצחק
ברסמן חיימי (חובב) זיוה   ידלין אשר   צייזלר (בלובשטיין) יפה
ג'מיל (כהן) אסתר   יעקבזון (קנול) צפורה   קובלסקי (אברוך) פנינה
גבירץ (הלפרין) עידית   יעקובסון עומר   קוטב יעקב מרדכי
גבע (עומסי) ורדה   כהן איווט   קליביצקי (בירגר) שפרה
גורה יצחק   כהן אליהו   קלצ'וק (ישראלי) אסתר אתי
גפן יואב   לבונטין אביגדור   קרלן (שטיין) גילה