איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   דימקוב אריה   מאירוביץ אורי
ארגוב יקותיאל קותי   הימן (יוקלסון) רינה   מאירוביץ עוזי
אתיאל שדיאור   וינברג (רפפורט) נחמה   מור אשר
בומזה (וקסלר) איטה אתל   וינדמן (פרס) אורה   מזרחי (יששכרוב) שרה
בוקסר (ילובסקי) יפה   וינדמן זהר   מזרחי (רצון) תמר
בסקינד יגאל   ויצמן יצחק   מידן אורנה
בר (הלוי) לאה   וקסלר יהושע   מימון שלמה
ברס דינה   זיגר יוסף   מלובני (זיזובי) אביבה
ברס (לחמן) טובה   זינו (אפשטיין) שרה סוניה   מלכין (צדיקוב) ורדה
גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל   זית עמישוע   מרידור (רוזנבלום) צפורה
גוטשטיין בת שבע   זקס אליעם   נוימן בעז
גולדנסקי (זוסמן) רחל   זרחי בנימין   ניב (קוסובסקי) רבקה
גולן (גולדשטיין) שמחה   טובי דוד   נימובסקי בסקינד דינה
גורפיין פרידה   טולקובסקי (בייטנר) מרים   סולימן יעקב
גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   טרגן אליעזר   סולימן ישראל
גפן אהרון   יהודה בלכמן (מילר) זהבה   סיבהי מאיר
גרבורג צבי   יעקבזון (דואניס) אבלין   סרולביץ (זוסמן) דבורה
גרמי מאיר   יפין מאיר   עמיאל (ירוחם) מרגלית
גרשט פנחס   לבינט אהרון   עציון סילויה סילבי
דוידוביץ דב   לוין (אתיאל) ציונה   עציון (יברבוים) שמואל שמוליק