איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (אברמוביץ) מנחם מן   גרשט פנחס   יפין מאיר
אנשמיסטר (אלכמיסטר) מאיר   דוידוביץ דב   לביאנט אהרון
ארגוב יקותיאל קותי   דימקוב אריה   לוין (אתיאל) ציונה
אשכר ישראל   הימן (יוקלסון) רינה   מאירוביץ אורי
אתיאל שדיאור   וינברג (רפפורט) נחמה   מאירוביץ עוזי
בומזה (וקסלר) איטה אתל   וינדמן (פרס) אורה   מור אשר
בוקסר (ילובסקי) יפה   וינדמן זהר   מזרחי (יששכרוב) שרה
בסקינד יגאל   ויצמן יצחק   מזרחי (רצון) תמר
בר (הלוי) לאה   וקסלר יהושע   מידן אורנה
ברס דינה   זיגר יוסף   מימון שלמה
ברס (לחמן) טובה   זינו (אפשטיין) שרה סוניה   מלובני (זיזובי) אביבה
גוטסמן (פובימברובסקי) מיכל   זית עמישוע   מלכין (צדיקוב) ורדה
גוטשטיין בת שבע   זקס אליעם   מרידור (רוזנבלום) צפורה
גולדנסקי (זוסמן) רחל   זרחי בנימין   נוימן בעז
גולן (גולדשטיין) שמחה   טובי דוד   ניב (קוסובסקי) רבקה
גורפיין פרידה   טולקובסקי (בייטנר) מרים   נימובסקי בסקינד דינה
גלעדי (נובופרוצקי) יוסף   טרגן אליעזר   נתן (מילר) נחמה
גפן אהרון   יהודה בלכמן (מילר) זהבה   סולימן יעקב
גרבורג צבי   יעקבזון (דואניס) אבלין   סולימן ישראל
גרמי מאיר   יעקובי (מוסאל) שמחה   סיבהי מאיר