איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
לשם (ליפשיץ) מרדכי מוטק'ה   פוחצ'בסקי מאיר   רגבי (לנדמן) רות
מאור (אוסטין) שילה   פטאי (טולקובסקי) נעמי   רוגל (זוסמן) נעמי
מזורסקי (ליכטנטל) פנינה   פירסט מנחם מנדל   רוהר איזי
מזרחי סעדיה   פלג (צימלגיסר) מרדכי מוטקה   רוזנבלט (חיסין) חוה
מיט מקס   פלדמן (פרידמן) שרה   רוזנפלד יוסף
מלכוב (רבינוביץ) נחה   פלוטקין (קליבנוב) נדיבה   רונן (קאושנסקי) אברהם
מצקין (וילנר) חנה אנני   פניני (יצחקי) שרה   רייכהרט יעקב ישראל קובי
נאור (מזרחי) בנימין בני   פרבר אברהם   שאולוב (אברמוב) מלכה
נוישטיין דוד   פרי (גולדנסקי) דליה   שאלתיאל משה
ניסימוב גרשון   צחר (כדר) עליזה   שבח (בן לולו) רחל
ניר (וידנפלד) עמוס   קאהן (איצקוביץ) ורדה   שדר (הורביץ) שלומית
ספקטור שלמה   קובדן פליקס   שובל (כהן) מרים
סתוי (ברניצקי) שולמית פיתה   קוצר (קנייבסקי) בתיה   שטינמן (אלקיים) עליזה
עוזי יחזקאל   קימל אלכסנדר אלכס   שליט משה
עוקשי (הלוי) פנינה   קיפניס שי   שנהב (פינקלשטיין) חיים
עילם (מצקין) חוה   קיש שליט סוניה ויקטוריה   שפיקי (סלע) שולמית שולה
עיני ניסים   קנול מרדכי מוטי   שרגאי מנחם
פוחצ'בסקי אלישיב   קנר (כץ) עדנה   שרשבסקי (רוז'נסקי) רחל