איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבישי אפרים   בראון יחזקאל   הינדי (רגוניס) לאה לילי
אברהמי (שינדלר) אורה   בראון (גלזמן) שולה   הר ציון מאיר
אברוך (תרח) אלקה   ברגמן פנחס   הרטמן (עוקשי) רחל
אברמוביץ (ענטין) מרים מירצה   ברס גרשון   וינדמן (יושע) שרה
איל (שלינגבוים) חיה   ברס פרנסי   וינשטוק (ברדן) בת עמי
אלישיב (וינר) מרגלית   ברסמן יוסף   וינשלבוים (עראקי) אביגיל
אלפנדרי (קרסנובסקי) אהובה   גבעתי (פאר) רוני   ורש (ורטש) נחמה
אסנה (גלסנר) אברהם   גולדברג (ארליך) מרים   זוצקי (חיל) אסתר
אפרתי (בן אפרים גדסי) בצלאל צליקה   גולדשטיין (מנדלבלט) מרים   טביב בנימין
ארבל יהודית   גורדון עמירב   טביב (עובד) ברכה
ארד (רייך) חוה   גורנברג (פיינסוד) רחל   טופר מרדכי
אשכולי (וינטראוב) יהושע   גיסין (בנארי) דליה   טורקיה (סבאן) שמחה
בובשובר אברהם אברשה   גל (ילינק) נדיה גיזלה   יואש רבקה
בולקינד יגאל   גל עוז (גרוס) מנחם מנדל   ימפולסקי יצחק
בורשטיין (גורדון) אהובה   גלזר (זלצמן) צילה   יפה (הניג) יהודית
ביגר יורם   גלס מרדכי   כהן אשר
בלנקמן בן ציון בנו   גרשוני (פניק) רחל   כרמל יונתן (וינר, פלומין) נילי
בלקינד (אוגוז) דינה   דהאן (טלר) טובה   לבב (וולפנזון) דבורה
בן חור בצלאל   דימנט צבי   לשם (לוקשין) יעקב
בר און בן בנימין   הופשטטר (אסא) דליה   לשם (ליפשיץ) מרדכי מוטק'ה