איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ליזרוביץ (סנדיק) מירה   נוסוביץ (קירז'נר) רחל   פלד (רוזנפלד) אהרון ארקה
לינדן שמריהו   נתניהו בן ציון   פרידמן שמואל דוגו
מאירי (דוידוביץ) לבי   סגל שמואל   צורי יוסף
מוגילבסקי משה   סיבהי צביה   ציטרין (דימנט) מלכה
מורדוך אליהו   סיטבון (אוליבנבוים) עדנה   קולטון אורי
מזרחי שמואל   סיטקוב אריה   קרויזמן (גרינבלט) אסתר
מייזנר (אוליאר) צפורה   סקרבניק (רגוניס) שמחה חדוה   קרתי (קרצ'בסקי) מאיר
מילמן (פישר) מרים   עדיני (קרצ'בסקי) לאה   רוז'נסקי עמי
מימון יצחק   עשהאל יעקב   רוזנפלד (סילברמן) קלרה
מימון (עומסי) פנינה תמר   פאר (זהבי) נירה   רון (רוזנמן) אברהם
מינץ אלחנן   פדר (פלדמן) בתיה   רזי עפרון
מסר שלמה   פופקו ראובן   שמעוני זיוה
מרכוס נחמיה   פוקס (גוטגולד) מלכה   שנק (קבשנבסקי) לינה
מרקוביץ אשר   פיינס (מלאך) אילה   שצברג יחזקאל חזי
מרקוביץ מתניה   פינס יהודה