איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (מזרחי, כוכב) אדל   בן דור (בונודו) מרדכי מוטי   הרניק מריוס
אהרונסון (גוט) עדה   בן דרור רוזין   וילבוש יואל
אולינקי אברהם   בצר (בוקס) אליעזר   וינברג (רוט) הניה
אולפינר זהר   ברוק (גרשטנקורן) רבקה   וינגרטן יהודה
אזולאי רוג'ר   ברנפלד אמנון   וינשטוק יוסף הרמן
איזנברג אמנון   ברס בתיה   ויסברג חנוך
אלבר יאיר   ברסוק (גרבורג) צילה   ולד (מורגנשטרן) דרורה
אלטמן (פפנהיים) אלישבע   ברקוביץ בארי (שפינר) פאולה   זק אלכס
אלתר (אהרונסון) מימי   גולן (מזרחי) אברהם   חמוז כהן (מזרחי) רחל
אפרת (רפפורט) עדי   גולן (חיטרוש) תקוה   חתוכה יאיר
אקוה (יהוד) דבורה   גינזבורג (שליט) ביתיה   טביב יצחק
אריאלי (לויטה) אסתר   גלעדי חן   טורצקי (רבינוביץ) חנה
אתיאל בן ארצי   גרדוס (זינגרמן) צפורה   ילובסקי (פרלין) אסתר אטיקה
בובי (מזרחי) חנה   דואק (כהן ארזי) שושנה   יעקבזון עמנואל
בורשטיין (קרצ'בסקי) מאירה   דובר (דוברובסקי) נתן תני   ישכיל (חדד) שולמית שולה
בושמי נאוה   הד (ג'דה) מרגלית   כהן אליעזר
ביברמן (ליטוין) רנה   הובר הנרי   כהן (מימון) יהודית
בידלובסקי יוסף   הילזנרט ארנון   כהן עמיאל
בלסיאנו אפרת מיכל   הילזנרט שלמה   כהן שרה
בן ארי (קרבשנבסקי) בתיה   הלוי מאירה   לביא (קמפי כהן) זוזי