איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך (שרמן) ציונה   בקר חיה   הורביץ בועז
אברמוביץ נתן   בר לב (שקולניק) חגית   הורביץ שילה
אזולאי (אריה) זהבה   ברונשטיין אברהם   הילמן (פוקס) צביה רחל
אזולאי חנה   ברזילי (מייזל) דוד   הכהן (פוגל) סוזן
אייזן (לוינסקי) רבקה   ברנר יצחק   הלפרין (שניאור) שושנה
איילי (גורה) נעמי   ברשבסקי (גולדברגר) אסתר   הפטקה (בשארי) צפורה
אלדמע (בונדר) ברכה   גדסי ישראל   ויינשטיין (אלכמיסטר) בלה
אנוקוב מיכאל מיכה   גוטמן (ברסלין) צפורה   זוסמן (הרמן) יהודית
אקוה שמעון   גולי (מסעוד) מרים   זיגר מאירה
אקוה (ג'דה) שרה   גוליק רונית   זית (גורפינקל) צפורה
ארנון מנחם   גולן אמיץ   זלינגר נחום
אשד (אושדי) יעקב   גולן (ימין) חוה   זמורה (הולצמן) אהובה
אשד (לוי) נחמה   גורדון בלומה   זנדברג (גורדון) עליזה
בוטל (חדד) ברכה נדרה   גורדון יצחק   חודורוב (רשקוביץ') אורה
בורשטיין גבריאל   גורש אבירם   חלף גדליה
ביברמן יאיר   גורש ציון   חן טוב נחמה
ביגלמן (גולדרוזן) אדלה עדה   גלנטה רפי   חן טוב עליזה פרידי
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל   גנדלמן מנחם סנדי   חרובי איתמר
בן ברק יואב   דברה דוד   טרכטנברג אלחנן אליק
בן שמואל שושנה   דינר (סולימן) מזל מוזי   ינובסקי ידידיה