איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   בר (ברזני) משה   הלוי (ביבר) מיכל
אברהמי (לוקשין) עוזי   ברניצקי שלום שמונה   הרשקוביץ (טוויטו) נצחיה
אברמוביץ בנימין   ברסלר דוד   וולספורד דוגלס
אברמסון (גוטפריד) חיה   גדסי ינון   ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה
אדמוב (ממבוש) חיה   גדסי שלמה   זילברמן דניאל
אוצפ בן עמי   גודעי משה   זיתוני (אברמוביץ) רות
אילת (איליטוביץ) אליהו אלי   גורליק אורי   זמיר בולר צבי
אלוני (אזון) קלוד   גינדי (ששון) אסתר   זמסקי יהושע שוקה
אלטורה (לזר) פאני   גינדי (כדריה) מזל   זקסינגר (מיצמכר) מרים
אליזוב יצחק   גיסין אריה ארקה   זר ציון (אברמוביץ) נתן
ארד (סלומון) דיצה   גיספן ישראל   חתוכה (ג'מילי) ברכה
אשל (אלחננוף) אבנר   גלוברמן חיה   טביב שלום
בארי (אפשטיין) מיכאל   גפן (גפלה) רחל   טובי (רייבי) אילה
בורק (רבינוביץ) טובה   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   טוליפמן יוסף בועז
בטלמן נח   דודזון (הרשלר) לאה   טפט (סנדיק) אלה
בלוך דניאל   דליצקי אליעזר   יואש (שרעבי) יהודה
בן חור (הולצר) חנה   דרוקמן קרל   יעבץ (ברמן) אסתר
בן יוסף (ליברמן) הניה   הוד עודד   כדר (ישעיהו) אילנה
בן יעקב עמנואלה   הייפרט (חוינה) יוכבד   כהן (בלייר) יעל
בקר (הימן) אהובה   הילזנרט (סטייכר) ירדנה   כהן יצחק