איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב משה   בר (ברזני) משה   הילזנרט (סטייכר) ירדנה
אברהמי (לוקשין) עוזי   ברניצקי שלום שמונה   הלוי (ביבר) מיכל
אברמוביץ בנימין   ברסלר דוד   הרשקוביץ (טוויטו) נצחיה
אברמסון (גוטפריד) חיה   גדולטר שרה   וולספורד דוגלס
אדמוב (ממבוש) חיה   גדסי ינון   ורשביאק (שידלובסקי) חיה הלה
אוצפ בן עמי   גדסי שלמה   זילברמן דניאל
אילת (איליטוביץ) אליהו אלי   גודעי משה   זיתוני (אברמוביץ) רות
אלוני (אזון) קלוד   גורליק אורי   זמיר בולר צבי
אלטורה (לזר) פאני   גינדי (ששון) אסתר   זמסקי יהושע שוקה
אליזוב יצחק   גינדי (כדריה) מזל   זקסינגר (מיצמכר) מרים
ארד (סלומון) דיצה   גיסין אריה ארקה   זר ציון (אברמוביץ) נתן
אשל (אלחננוף) אבנר   גיספן ישראל   חתוכה (ג'מילי) ברכה
בארי (אפשטיין) מיכאל   גלוברמן חיה   טביב שלום
בורק (רבינוביץ) טובה   גפן (גפלה) רחל   טובי (רייבי) אילה
בטלמן נח   גרטי (ירושלמי) קטה מלכה   טוליפמן יוסף בועז
בלוך דניאל   דודזון (הרשלר) לאה   טפט (סנדיק) אלה
בן חור (הולצר) חנה   דליצקי אליעזר   יואש (שרעבי) יהודה
בן יוסף (ליברמן) הניה   דרוקמן קרל   יעבץ (ברמן) אסתר
בן יעקב עמנואלה   הוד עודד   כדר (ישעיהו) אילנה
בקר (הימן) אהובה   הייפרט (חוינה) יוכבד   כהן (בלייר) יעל