איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (שרם) שולמית   גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה   חרלפ (לוין) שולמית
אברוצקי מתתיהו   דבורקין דניאל   חשביה בנימין בני
אהרוני (מלמד) הדסה   הדס (גדסי) חובב   טביב יואב
אוזי (גנץ) אריה   הולץ (זרחוביץ) בתיה   טרריקין גנדי
אזולאי יוסף   הורנפלד (טרופר) שרה   יעקובי ירחמיאל ירח
איזקסון אליהו   הייפרט פאול פנחס   יעקובסון (חדד) מזל
אלכמיסטר יוסף   הלוי (בלבן) יעל   ירקוני (מוזס) אביבה
אלתר אברהם   הלל הלל   כדר יוסף
ארקין שמעון   הראל (אברמסון) יהודית   כהן שמריהו
בויגן חנה   וולטר מרדכי   כצלר פיטר
בולקינד (אברהם) לילי   וינטר ישראל   לובינסקי אליעזר פנחס
בירנבך (פיטל) שושנה   זיכל מנחם ארוין   לובינסקי (אברבאיה) פאולין
בן אהרון צדוק אברהם   זילברמן (חסקל) אסתר שושנה   לובמן מרדכי
בן ארויה דוד   זילברשטיין מרדכי   לוי קוברסי יצחק
בן שחר (משתילים) אורי   זלמנסון אריה   לויטנר שושנה
ברוש (בורשטיין) נחמיה   זמורה (פרנקל) משה   לוין (יעקובי) חנה
ברקאי יוספה   חבקין (צלאל) דבורה   ליובין (ברלין) אראלה
גולדשטיין דב   חודורוב אהוד   לייזר (ברון) בלנקה
גולני (פלביץ) צביה   חוינה יהודה   לפיד (פלוטניק) משה
גרוס (עומסי) שפרה   חוס גלית   מאירוביץ עמי זכאי