איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (שרם) שולמית   הדס (גדסי) חובב   טביב יואב
אברוצקי מתתיהו   הולץ (זרחוביץ) בתיה   טרריקין גנדי
אהרוני (מלמד) הדסה   הורנפלד (טרופר) שרה   יעקובי ירחמיאל ירח
אוזי (גנץ) אריה   הייפרט פאול פנחס   יעקובסון (חדד) מזל
אזולאי יוסף   הלוי (בלבן) יעל   ירקוני (מוזס) אביבה
איזקסון אליהו   הלל הלל   כדר יוסף
אלכמיסטר יוסף   הראל (אברמסון) יהודית   כהן שמריהו
אלתר אברהם   וולטר מרדכי   כצלר פיטר
ארקין שמעון   וינטר ישראל   לובינסקי אליעזר פנחס
בולקינד (אברהם) לילי   זיכל מנחם ארוין   לובינסקי (אברבאיה) פאולין
בן אהרון צדוק אברהם   זילברמן (חסקל) אסתר שושנה   לובמן מרדכי
בן ארויה דוד   זילברשטיין מרדכי   לוי קוברסי יצחק
בן שחר (משתילים) אורי   זלמנסון אריה   לויטנר שושנה
ברוש (בורשטיין) נחמיה   זמורה (פרנקל) משה   לוין (יעקובי) חנה
ברקאי יוספה   חבקין (צלאל) דבורה   ליובין (ברלין) אראלה
גולדשטיין דב   חודורוב אהוד   לפיד (פלוטניק) משה
גולני (פלביץ) צביה   חוינה יהודה   מאירוביץ עמי זכאי
גרוס (עומסי) שפרה   חוס גלית   מדובר (אושרוב) מרים
גרינבלט (רוחימוביץ) הדסה   חרלפ (לוין) שולמית   מדמוני (יהוד) יונה
דבורקין דניאל   חשביה בנימין בני   מורגנשטרן (גיסין) דבורה