איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כפיר (שפר) עדה   ניני ישראל   קרסנובסקי צילה
כץ (אבא) אבי   סאבו (אריה) מלכה   רובינוב דפנה
לוין אביב   סוסלינסקי מרים   רוזנמן (אלגיסר) עמליה
לוינשטיין נפתלי   עומסי (חדד) שרה   רוט (רוזנבאום) חנה
מדליה עדנה   עפרוני (בונדר) בלהה   רוטשילד גבריאל גבי
מזרחי ישראל   עפרוני (סקוברונק) טוביה   רוטשילד (שור) מאירה
מימון (דויטש) דבורה   פלדי רפאל   רופא (שבות) יצחק (זכי)
מירצקי (גרשונוביץ) רבקה שיינה   פלדמן (מימון) מזל   רופמן בוריס דב
מלכין (מאירוביץ) צפורה   פשיגודה ישראל   שחר (שחרוביץ) שריה
מלר (גורליק) זיוה   צוקר דוד   שמחון (גזל) ג'ני
מרגלית (מורבין) יהודית אידה   צימלס זוסמן אסתר   שפר (פופקו) אלימלך
מרוז יהושע שוקי   צליל (צלליכין) דוד   שרמן אלפרד
נחימוביץ (מוגילבסקי) תהילה   קטלובסקי (בנד) שולמית   שרעבי שולי שאלתיאל
נחמיאס יעקב   קלס אמנון   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי