איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
כספי (בק) מרגלית   ניני ישראל   רובינוב דפנה
כפיר (שפר) עדה   סאבו (אריה) מלכה   רוזנמן (אלגיסר) עמליה
כץ (אבא) אבי   סוסלינסקי מרים   רוט (רוזנבאום) חנה
לוין אביב   עומסי (חדד) שרה   רוטשילד גבריאל גבי
לוינשטיין נפתלי   עפרוני (בונדר) בלהה   רוטשילד (שור) מאירה
מדליה עדנה   עפרוני (סקוברונק) טוביה   רופא (שבות) יצחק (זכי)
מזרחי ישראל   פלדי רפאל   רופמן בוריס דב
מימון (דויטש) דבורה   פלדמן (מימון) מזל   שחר (שחרוביץ) שריה
מירצקי (גרשונוביץ) רבקה שיינה   פשיגודה ישראל   שמחון (גזל) ג'ני
מלכין (מאירוביץ) צפורה   צוקר דוד   שפר (פופקו) אלימלך
מלר (גורליק) זיוה   צימלס זוסמן אסתר   שרמן אלפרד
מרגלית (מורבין) יהודית אידה   צליל (צלליכין) דוד   שרעבי שולי שאלתיאל
מרוז יהושע שוקי   קטלובסקי (בנד) שולמית   תורן (טורנינסקי) יעקב קובי
נחימוביץ (מוגילבסקי) תהילה   קלס אמנון    
נחמיאס יעקב   קרסנובסקי צילה