איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אבא   גינצבורג (גינזבורג) עמרי   ליבוביץ צבי הרי
אברמוביץ (גימנייר) מלה   גלצקי (מטמן כהן) עבריתיה   לייזרוביץ אברהם
אגי שרה   דוד פרדי   לרנר שמשון
אהרוני עמיקם   הברפלד חיים   מדליה אברהם יצחק
אהרונסון חיים הורסט   הובר קלרה   מדמוני דוד
אולפינר (שמוטקין) חיה   הוכמן אריאל   מדניק בנימין
אייכהולץ וולטר   היימס הלן   מושין (אלכסנדר) דוריס ויקטוריה
אנגל (ספקטור) צפורה   וינברג יחיאל   נוימן יוחאי
אפרים אברהם   וינדמן עמנואל   נעם (פרידמן) נעמי
ביברמן (סטרוימן) שרה סוניה   וישנבסקי אריה   סיקלר (גלבר) בתיה
בכר ישראל   ולד נתן   סלומון איווט
בלאו ראובן ארנסט   חבלצקי (נובופרוצקי) פנינה   סלומון ג'ורג'
בלומברג שמריהו   חיסין (פומרנץ) קלרה   סלומון יוסף
בן אליער עמוס   יברבוים (פלסטרשטיין) יוכבד   סרקיס סרג'
בקנר (אבולעפיה) יעל   יזרסקי דב   עדיני שלמה
בר (ברו) אפרים   כמוס יאיר   עלי (פרוסקאור) נעמי
ברומברגר משה   כץ (שטינמן) שרה אסתר   פאפו אדלה
ברקוביץ (טרגן) בלה   כצלר (וינברג) ניוטה חנה   פלג (אייזן) יפה
גולדנברג זקה   לבינט (קרומהולץ) בטי   פלג (טביב) מלכה
גולדשטיין מנחם   לדני צבי   פרנקל אליעזר