איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פומרנץ (יוסילביץ) אהובה   קוולמן ארווין   רפאלי (אשכול) דבורה
פופקו ישראל לולק   קטלובסקי שמואל   רפפורט יוסף
פיס (גרטנברג) לאה   קירז'נר (הולצברג) רחל   רצון זכריה
פירון נחום   קלדרון ישראל   שוסהיים (ברון) חנה אני
פישמן (פלדמן) איטה   קלימקר דניאל   שליטא (ציגלרויט) עדה
פניק עדיאל   קלס רבקה   שנרפ שנהב אריה ליאו
פסטרנק משה   קמפי שאול   שפיר (חרזי) דינה
פרידברג (פלום) איטל אידה   רבינוביץ (דרוקר) צופיה   שקולניק (קורצ'יק) פנינה
פרימן (הנקין) אסתר   רוזנפלד (לוין) בולה דבורה   שרעבי מלכה
פרנקו עובדיה   רוחה יצחק   שרעבי רחל
פרנקל (לופובסקי) שפרה   רוטנברג (שטראוס) לאה   שרף (שוורצמן) אלקה
פרנקנשטיין (קוניצ'ר) יונה אורזולה   רוטנשטיין (סגל) יעל    
צ'רני (סלומון) נירה   רום (לישנסקי) עבריה