איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פוטרמן (בונים) זהבה גולדה   צ'רני (סלומון) נירה   רום (לישנסקי) עבריה
פומרנץ (יוסילביץ) אהובה   קוולמן ארווין   רפאלי (אשכול) דבורה
פופקו ישראל לולק   קטלובסקי שמואל   רפפורט יוסף
פיס (גרטנברג) לאה   קירז'נר (הולצברג) רחל   רצון זכריה
פירון נחום   קלדרון ישראל   שדה (אטינגר) תקוה
פישמן (פלדמן) איטה   קלימקר דניאל   שוסהיים (ברון) חנה אני
פניק עדיאל   קלס רבקה   שליטא (ציגלרויט) עדה
פסטרנק משה   קמפי שאול   שנרפ שנהב אריה ליאו
פרידברג (פלום) איטל אידה   רבינוביץ (דרוקר) צופיה   שפיר (חרזי) דינה
פרימן (הנקין) אסתר   רוזנפלד (לוין) בולה דבורה   שקולניק (קורצ'יק) פנינה
פרנקו עובדיה   רוחה יצחק   שרעבי מלכה
פרנקל (לופובסקי) שפרה   רוטנברג (שטראוס) לאה   שרעבי רחל
פרנקנשטיין (קוניצ'ר) יונה אורזולה   רוטנשטיין (סגל) יעל   שרף (שוורצמן) אלקה