איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אוארבך (טולקובסקי) עדה   ברקוביץ משה חיים   טורבינר (שרשבסקי) לאה
אוסטין (סמית) אן   ברקמן (כהנוב) נעמי   ישראלי מנוח
איזנברג מרדכי   גינדי הכהן מנחם   כדר (ברנס) לינדה
אנגלשטיין (עפארי) זמירה   גלנץ שאול   כהן (בעדני) אביגיל
אשכנזי אפרים   גרצברג נחום   כהן (ענטר) יפה ג'מילה
בורובסקי (שטרן) דבורה ויטה   גרשוביץ מיכאל   כהן (טוליפמן) לאה
בלומברג מאיר   גרשט מרדכי   כהן (אגי) שושנה
בלומברג צבי   דורון (בונדר) אני אסתר   לוטרל (גלין) בטי ברטה קלרה
בן אליעזר אליעזר   דים יוסף   לוין אריה
בן דור (בונודו) עזרא עזי   האן דוד   לושקנסקי (שאולוב) יזרעאלה
בן משה (בלובשטיין) חיים   הולץ משה   ליברמן ליאונרד
בסביץ יהודה   הימן משה   לשם אבשלום
בקר שרה   הינדי אברהם אלברט   מיודובסקי (ילין) מלכה
בר אילן (בירנבאום) משה ארנסט   ויסמן ישראל   מימון אברהם
ברויטמן חנה   ורניק (קפלן) חסיה   מלובני דוד
ברניצקי אברהם   זיכל (שיינבאך) אסתר אני   מקלר (קולדין) רחל
ברניצקי עזריה עזה   זליבנסקי (גורודנצ'יק) בתיה   נגה (אהרוני) רבקה
ברניצקי (חזין) שרה   חמדי (אגי) אביבה   נוימן (ארדיטי) רות
ברס אחיה   חן טוב דוד   נמירובסקי (בוקס) צלילה
ברס מתיתיהו   טביב (הדסה) דבורה   סינואני (כהן) שמעה