איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יצחקי (גרובר) משה   פינקלמן מרדכי   רויטר (ציגלר) חנה
כץ אברהם   פישר אביגדור   רותם (רוטר) אברהם
לזנגה (פדר) מרים   פרנקו שרה   רז (מזרחי) משה
ליבונטין (וולקני) לאה דגה   צלניקר (קפלן) צפורה   רטנר (מושין) שולמית
מאירוביץ יגאל   קובילוב עמנואל   רכטמן מנחם
מגל (לוקטוש) אהרון   קומרוב גרשום   רסינסקי עוזי
מוגילבסקי (אוטנשטיין) יפה   קוסובסקי מרדכי   שובינסקי (בסקינד) יעל
מוסקוביץ זאב   קטלר ג'ק   שוורצמן שמעון
מרכוס דוד   קירש ארנון דוד   שטרית (אליזוב) ירדנה
נהמי מזל   קליביצקי יצחק   שטרסלר יהושע
סגל חייקה אן   קרתי (קרצ'בסקי) דוד   שיינברום (מימון) מרים
סופר (אבן צור) אורה   רגוניס (אמסילי) שושנה זהרה   שלומוביץ מיכאל
סטרנס (שטיינמן) טובה   רוזנבאום (כהן) פנינה   שמאי (מזרחי) רחל
סיבהי זכריה   רוזנבלט עקיבא   שניידר יעקב
סיבהי שלום   רוזנמן עקיבא   שפירא סמיט (ברד) לאה
פופקו בוניה   רוטנשטיין אברהם פיליפ   תמיר (טרכטמן) רפאל