איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יעקובוביץ צדוק   פופקו בוניה   רוטנשטיין אברהם פיליפ
יצחקי (גרובר) משה   פינקלמן מרדכי   רויטר (ציגלר) חנה
כץ אברהם   פישר אביגדור   רותם (רוטר) אברהם
לזנגה (פדר) מרים   פניק יוסף   רז (מזרחי) משה
ליבונטין (וולקני) לאה דגה   פרנקו שרה   רטנר (מושין) שולמית
לסר משה   צלניקר (קפלן) צפורה   רכטמן מנחם
מאירוביץ יגאל   קובילוב עמנואל   רסינסקי עוזי
מגל (לוקטוש) אהרון   קומרוב גרשום   שובינסקי (בסקינד) יעל
מוגילבסקי (אוטנשטיין) יפה   קוסובסקי מרדכי   שוורצמן שמעון
מוסקוביץ זאב   קטלר ג'ק   שטרית (אליזוב) ירדנה
מרכוס דוד   קירש ארנון דוד   שטרסלר יהושע
נהמי מזל   קליביצקי יצחק   שיינברום (מימון) מרים
סגל חייקה אן   קרתי (קרצ'בסקי) דוד   שלומוביץ מיכאל
סופר (אבן צור) אורה   רגוניס (אמסילי) שושנה זהרה   שמאי (מזרחי) רחל
סטרנס (שטיינמן) טובה   רוזנבאום (כהן) פנינה   שניידר יעקב
סיבהי זכריה   רוזנבלט עקיבא   שפירא סמיט (ברד) לאה
סיבהי שלום   רוזנמן עקיבא   תמיר (טרכטמן) רפאל