איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מוסאל (שטרית) מזל   עשרי (טובי עוואד) ברכה   רוזנר (ראוכברגר) חנה
מור שמריהו   פירון (סגל) נינה   רחמים (אלפרין) שרה שרהל'ה
מזרחי (כהן) שמחה   פישמן (גלובצ'יק) בתיה   ריגר (אבולעפיה) אלישבע
מזרחי (לוי) שרה   פפנהיים יעקב   שוקרי סוהיל
מילמן אבא   פרידמן (עמיאל) בלה   שינדלר ישעיהו
מימון בועז   פרפרי (טופורובסקי) בת שבע   שינוק אורי
מימון (מוזלמן) חוה   פשיגודה (קפלון) טלילה   שלנג זאב
מימון (מדהלה) שושנה שמעה   צוקר (יעקבזון) לאה   שלנג ניסן
מנידור (גרבורג) מרים מימי   צוקרמן (ויינצ'יק) מלכה שושנה   שמיר גיא
מרגלית (מרגוליס) משה   קולברג (ברניצקי) נחמה   שמעוני (שפיצר) יעקב
נוסבאום יחזקאל   קום (הלוי) שרה אלישבע   שמר (שטיינמסר) בצלאל
סגיס יהודה   קוריטובסקי ראובן ריכרד   שמר (שמרלר) צבי
ספקטור יצחק צקו   קטוביץ יעקב קובה   שנק אוסקר
עזרוני (קפלון) שרה   קיסר (קייזרמן) אריה   שקולניק יובל
עלפי יוסף   קליין (בן שחר) זלדה   שרון (שרמן) אברהם שרי
עמבור (ייבין) שולמית   קרני (רזניק) שולמית   תעיזי משה
עץ הדר אברהם   ראשוני נרי יצחק