איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבידר (פאפו) יונה   ברויטמן נתן   וולשטיין (קראוס) קטה
אבישר (ליטבק) רחל   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   ויטנברג (פינק) איטה
אוליבן (אוליבנבוים) אליעזר   גוטרמן (רטנר) דבורה   ויטנברג (הנדקה) חנוך
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   גולדהנד (בירגר) רבקה   וייל (רוחה) מזל
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   גולדין (דרוזדובסקי) אסתר   וינברג (גולדמן) פנינה
אזולאי דוד   גולני עמוס   ויס מרדכי
איזנשטיין אברהם   גולצמן יוסף   ויס משה ברוך
אלון (דומבק) אהרון   גורדון דוד לייב   זאבי אשר
אנגלברג רות   גורפיין אשר   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר
אפשטיין (נסטפוגל) רחל   גילברט רוזלינד   זהבי צבי
בלאו (ארליכמן) שרה   גרין (הגורני) אברהם   זומרפלד היינץ שמואל
בלום שושנה   גרמי אברהם   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
בלקינד (סגל) חביבה   גרמי (חזי) רחל   זיזובי (לוי) שרה
בן ברוך אניה   גרשט נחמה   זילברשטיין (מזובר) מרים
בן דור (בונדר) אהרון   דגן (מאירוביץ) יהודית   חיטרוש יוסף
בן הלל עודד   הוברמן אמנון   חינקין יצחק
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הולצמן בן עמי   טוביה שלום
בנימיני נסים   הירש (הוס) פולה פרלה   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה
בנרף שמואל   המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   יעקבסון (דהאן) מרים
בק (בריל) אידה   הרן (מבורך) יריב   יפידוב (אברמוב) דינה