איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבידר (פאפו) יונה   גולדהנד (בירגר) רבקה   וייל (רוחה) מזל
אבישר (ליטבק) רחל   גולדין (דרוזדובסקי) אסתר   וינברג (גולדמן) פנינה
אוליבן (אוליבנבוים) אליעזר   גולני עמוס   ויס מרדכי
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   גולצמן יוסף   ויס משה ברוך
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   גורדון דוד לייב   זאבי אשר
אלון (דומבק) אהרון   גורפיין אשר   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר
אנגלברג רות   גילברט רוזלינד   זהבי צבי
אפשטיין (נסטפוגל) רחל   גרין (הגורני) אברהם   זומרפלד היינץ שמואל
בלאו (ארליכמן) שרה   גרמי אברהם   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
בלקינד (סגל) חביבה   גרמי (חזי) רחל   זיזובי (לוי) שרה
בן ברוך אניה   גרשט נחמה   זילברשטיין (מזובר) מרים
בן דור (בונדר) אהרון   דגן (מאירוביץ) יהודית   חיטרוש יוסף
בן הלל עודד   הוברמן אמנון   חינקין יצחק
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הולצמן בן עמי   טוביה שלום
בנימיני נסים   הירש (הוס) פולה פרלה   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה
בנרף שמואל   המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   יעקבסון (דהאן) מרים
בק אידה   הרן (מבורך) יריב   יפידוב (אברמוב) דינה
ברויטמן נתן   וולשטיין (קראוס) קטה   יקותיאלי (בן זאב) אדלאידה עדה
ברקוביץ (זלוצקי) חנה   ויטנברג (פינק) איטה   כהן בועז
גוטרמן (רטנר) דבורה   ויטנברג (הנדקה) חנוך   כהן (סלמה) חיים