איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבידר (פאפו) יונה   ברויטמן נתן   הרן (מבורך) יריב
אבישר (ליטבק) רחל   ברקוביץ (זלוצקי) חנה   וולשטיין (קראוס) קטה
אוליבן (אוליבנבוים) אליעזר   גוטרמן (רטנר) דבורה   ויטנברג (פינק) איטה
אוסטשינסקי (שלנק) מרים   גולדהנד (בירגר) רבקה   ויטנברג (הנדקה) חנוך
אוסטשינסקי זלינגר שלומית   גולדין (דרוזדובסקי) אסתר   וייל (רוחה) מזל
אזולאי דוד   גולני עמוס   וינברג (גולדמן) פנינה
איזנשטיין אברהם   גולצמן יוסף   ויס מרדכי
אלון (דומבק) אהרון   גורדון דוד לייב   ויס משה ברוך
אנגלברג רות   גורפיין אשר   זאבי אשר
אפשטיין (נסטפוגל) רחל   גילברט רוזלינד   זהבי (אלקיים, זיבלין) אסתר
בלאו (ארליכמן) שרה   גרין (הגורני) אברהם   זהבי צבי
בלום שושנה   גרמי אברהם   זומרפלד היינץ שמואל
בלקינד (סגל) חביבה   גרמי (חזי) רחל   זוסמנוביץ (גורניק) מרים מניה
בן ברוך אניה   גרשט נחמה   זיזובי (לוי) שרה
בן דור (בונדר) אהרון   דגן (מאירוביץ) יהודית   זילברשטיין (מזובר) מרים
בן הלל עודד   הוברמן אמנון   חיטרוש יוסף
בן יעקב (שוסטר) מאיר   הולצמן בן עמי   חינקין יצחק
בנימיני נסים   היינריך אליזבט מרים   טוביה שלום
בנרף שמואל   הירש (הוס) פולה פרלה   טרויהולד תורן (רוזנבאום) הילדה
בק (בריל) אידה   המאירי (קרצ'בסקי) אליהו   יעקבסון (דהאן) מרים