איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי (רוזין) עפרה   ברקאי אפרים   הראל (קניגסברג) צבי
אדלשטיין גדעון   ברקוביץ ארנון   הררי (לוי) אסתר
אהרוני (אייזנר) נילי   בשארי יוסף   וולובלסקי (קובל) בתיה
אוארבך יואב יובי   גוטהילף שמואל אחא   זוסמן גבריאל
אייזן רבקה   גולדברג ישראל   זוסמנוביץ גרשון
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זמסקי (וויסיל) שרה
אלמליח דני   גוליק (ביבר) שרה   חיריק (חג'בי) מרים
ארנהיים סילביה אדית שרה   גורדון אבשלום   חפץ (ארליך) חנה
בוקסר זלמן סולומון   גינזבורג מיכאל   טפר זאב
בורשטיין אפרים   גיספן (רעני) שושנה   טפר (קליין) חנה
בלבן רחל   גלבוע אליעזר   יאבו (חלק) רבקה
בלומברג (ירושלמי) פנינה   דבליצקי (ינובסקי) חיה   יולביץ זליג
בלייכר (קלר) בתיה   דודזון אבנר   יזרעאלי משה
בלכר סנדר   דודיס (רוזנמן) פסיה   ימפולר (רבינסקי) לאה
בלכר (מייבלום) פנינה   דוואק משה   יעקבסון נריאל
בן אליהו (שינברג) חנה   דמארי זכריה   יעקובוביץ דב
בן דוד ליאורה   דרור (טומשין) מרים מינה   יעקובי יעקב
בן דוד (צפניק) שלמה   הופמן אהרון   יערי (גוטשלק, ון-דר-ולדה) קילה
בקר (בן זאב) חסידה   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)   ישיביץ מרדכי
בקר משה   הלפרין משה צבי   כהן (כהן עראקי) שלום