איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי (רוזין) עפרה   ברקאי אפרים   הופמן אהרון
אדלשטיין גדעון   ברקוביץ ארנון   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)
אהרוני (אייזנר) נילי   בשארי יוסף   הלפרין משה צבי
אוארבך יואב יובי   ג'דה שלמה סליימן   הראל (קניגסברג) צבי
אייזן רבקה   גוטהילף שמואל אחא   הררי (לוי) אסתר
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גולדברג ישראל   וולובלסקי (קובל) בתיה
אלמליח דני   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זוסמן גבריאל
ארנהיים סילביה אדית שרה   גוליק (ביבר) שרה   זוסמנוביץ גרשון
בוקסר זלמן סולומון   גורדון אבשלום   זמסקי (וויסיל) שרה
בורשטיין אפרים   גורה (ליס) יונה   חיריק (חג'בי) מרים
בלבן רחל   גינזבורג מיכאל   חפץ (ארליך) חנה
בלומברג (ירושלמי) פנינה   גיספן (רעני) שושנה   טפר זאב
בלייכר (קלר) בתיה   גלבוע אליעזר   טפר (קליין) חנה
בלכר סנדר   גרוסמן משה   יאבו (חלק) רבקה
בלכר (מייבלום) פנינה   דבליצקי (ינובסקי) חיה   יולביץ זליג
בן אליהו (שינברג) חנה   דודזון אבנר   יזרעאלי משה
בן דוד ליאורה   דודיס (רוזנמן) פסיה   ימפולר (רבינסקי) לאה
בן דוד (צפניק) שלמה   דוואק משה   יעקבסון נריאל
בקר (בן זאב) חסידה   דמארי זכריה   יעקובוביץ דב
בקר משה   דרור (טומשין) מרים מינה   יעקובי יעקב