איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבטיחי (רוזין) עפרה   ברקאי אפרים   הורביץ רוממתי עזר (קוקה)
אדלשטיין גדעון   ברקוביץ ארנון   הלפרין משה צבי
אהרוני (אייזנר) נילי   בשארי יוסף   הראל (קניגסברג) צבי
אוארבך יואב יובי   ג'דה שלמה סליימן   הררי (לוי) אסתר
אייזן רבקה   גוטהילף שמואל אחא   וולובלסקי (קובל) בתיה
אל עסרי (עמיאל) רחל לאה   גולדברג ישראל   זוסמן גבריאל
אלמליח דני   גולדשמיט גרבובסקי (זליקסברג) יניטה רוזה חואניטה   זוסמנוביץ גרשון
ארנהיים סילביה אדית שרה   גוליק (ביבר) שרה   זמסקי (וויסיל) שרה
בוקסר זלמן סולומון   גורדון אבשלום   חיריק (חג'בי) מרים
בורשטיין אפרים   גורה (ליס) יונה   חפץ (ארליך) חנה
בלבן רחל   גינזבורג מיכאל   טפר זאב
בלומברג (ירושלמי) פנינה   גיספן (רעני) שושנה   טפר (קליין) חנה
בלייכר (קלר) בתיה   גלבוע אליעזר   יאבו (חלק) רבקה
בלכר סנדר   דבליצקי (ינובסקי) חיה   יולביץ זליג
בלכר (מייבלום) פנינה   דודזון אבנר   יזרעאלי משה
בן אליהו (שינברג) חנה   דודיס (רוזנמן) פסיה   ימפולר (רבינסקי) לאה
בן דוד ליאורה   דוואק משה   יעקבסון נריאל
בן דוד (צפניק) שלמה   דמארי זכריה   יעקובוביץ דב
בקר (בן זאב) חסידה   דרור (טומשין) מרים מינה   יעקובי יעקב
בקר משה   הופמן אהרון   יערי (גוטשלק, ון-דר-ולדה) קילה