איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   גרשמן (זק) בתיה באשה   יעקובוביץ (יעקובוב) נעמי
אוברמן דב   גת משה   יקותיאלי שמעון
איזנברג חנן לייב   דוד (פישר) עקיבא   ירקוני מנשה
אילון (סגל) אביגיל   היימן קטה קטרינה חנה   כהן אהרון
אימרגוט (יהוד) יהודית   הילזנרט משה מקס   כפיר (ליבל) נחום
אלבר (היימן) לאה   הימן (לרר) דבורה   לוי (מאי) חנה
אלוני (קלדרון) דינה   הר און (טפר) מרים   לוי (והב) יונה חממה
אלרואי (רצקי) פנחס   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   לוין זלמן יורם
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   וינברג נחמן נתק   לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל
ארם יעקב   ויס אלישיב   ליטבק יעקב
בקר אלכסנדר   ויס (שוורץ) עליזה   ליס (שפטל) פרידה
בר מיכאל   ויסמן יגאל   מאירי (שנקר) בלה
גבריאלוב דוד   זייצוב (פילנסקי) צפורה   מינקוב הלל
גדסי (משולם) מרים   זיכל יהודה לודי   מנצור (עראקי) מרים
גורדון (קירז'נר) רבקה   זלסקי שרגא פדיה   מעברי (טביב) רחל
גורודצקי יצחק   זמסון (סגל) ליפשה   סולימן מאיר
גינצבורג (גולדברג) לאה   חומה אליהו (אלי) משה   עומסי אמנון
גפלה ירוחם   חמדי (עוקשי) בכורה   עומסי שלום
גפן (הרצוג) שרה   טיטלמן רבקה   פיילכנפלד יוסף
גרשונוביץ (בן צבי) יונה   טפוריק (בק) רחל   פינסקי לאון