איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   גינצבורג (גולדברג) לאה   זיכל יהודה לודי
אוברמן דב   גפלה ירוחם   זלסקי שרגא פדיה
איזנברג חנן לייב   גפן (הרצוג) שרה   זמסון (סגל) ליפשה
אילון (סגל) אביגיל   גרשונוביץ (בן צבי) יונה   זקסינגר חנוך
אימרגוט (יהוד) יהודית   גרשמן (זק) בתיה באשה   חומה אליהו (אלי) משה
אלבר (היימן) לאה   גת משה   חמדי (עוקשי) בכורה
אלוני (קלדרון) דינה   דוד (פישר) עקיבא   טיטלמן רבקה
אלרואי (רצקי) פנחס   דויטשר כתריאל   טפוריק (בק) רחל
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   דורפן יואב   יעקובוביץ (יעקובוב) נעמי
ארם יעקב   היימן קטה קטרינה חנה   יקותיאלי שמעון
בויגן יונה   הילזנרט משה מקס   ירקוני מנשה
בזר אריה   הימן (לרר) דבורה   כהן אהרון
בקר אלכסנדר   הר און (טפר) מרים   כפיר (ליבל) נחום
בר מיכאל   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   לבנשטיין אסתר
גבע יריב   וינבוים זוסיה   לוי (מאי) חנה
גבריאלוב דוד   וינברג נחמן נתק   לוי (והב) יונה חממה
גדסי (משולם) מרים   ויס אלישיב   לוין זלמן יורם
גורדון (קירז'נר) רבקה   ויס (שוורץ) עליזה   לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל
גורודצקי יצחק   ויסמן יגאל   ליטבק יעקב
גורן (גרנובסקי) צבי   זייצוב (פילנסקי) צפורה   ליס (שפטל) פרידה