איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   גרשונוביץ (בן צבי) יונה   חמדי (עוקשי) בכורה
אוברמן דב   גרשמן (זק) בתיה באשה   טיטלמן רבקה
איזנברג חנן לייב   גת משה   טפוריק (בק) רחל
אילון (סגל) אביגיל   דוד (פישר) עקיבא   יעקובוביץ (יעקובוב) נעמי
אימרגוט (יהוד) יהודית   היימן קטה קטרינה חנה   יקותיאלי שמעון
אלבר (היימן) לאה   הילזנרט משה מקס   ירקוני מנשה
אלוני (קלדרון) דינה   הימן (לרר) דבורה   כהן אהרון
אלרואי (רצקי) פנחס   הר און (טפר) מרים   כפיר (ליבל) נחום
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   לוי (מאי) חנה
ארם יעקב   וינבוים זוסיה   לוי (והב) יונה חממה
בקר אלכסנדר   וינברג נחמן נתק   לוין זלמן יורם
בר מיכאל   ויס אלישיב   לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל
גבע יריב   ויס (שוורץ) עליזה   ליטבק יעקב
גבריאלוב דוד   ויסמן יגאל   ליס (שפטל) פרידה
גדסי (משולם) מרים   זייצוב (פילנסקי) צפורה   מאירי (שנקר) בלה
גורדון (קירז'נר) רבקה   זיכל יהודה לודי   מינקוב הלל
גורודצקי יצחק   זלסקי שרגא פדיה   מנצור (עראקי) מרים
גינצבורג (גולדברג) לאה   זמסון (סגל) ליפשה   מעברי (טביב) רחל
גפלה ירוחם   זקסינגר חנוך   סולימן מאיר
גפן (הרצוג) שרה   חומה אליהו (אלי) משה   עומסי אמנון