איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   גפן (הרצוג) שרה   חומה אליהו (אלי) משה
אוברמן דב   גרשונוביץ (בן צבי) יונה   חמדי (עוקשי) בכורה
איזנברג חנן לייב   גרשמן (זק) בתיה באשה   טיטלמן רבקה
אילון (סגל) אביגיל   גת משה   טפוריק (בק) רחל
אימרגוט (יהוד) יהודית   דוד (פישר) עקיבא   יעקובוביץ (יעקובוב) נעמי
אלבר (היימן) לאה   היימן קטה קטרינה חנה   יקותיאלי שמעון
אלוני (קלדרון) דינה   הילזנרט משה מקס   ירקוני מנשה
אלרואי (רצקי) פנחס   הימן (לרר) דבורה   כהן אהרון
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   הר און (טפר) מרים   כפיר (ליבל) נחום
ארם יעקב   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   לוי (מאי) חנה
בקר אלכסנדר   וינבוים זוסיה   לוי (והב) יונה חממה
בר מיכאל   וינברג נחמן נתק   לוין זלמן יורם
גבע יריב   ויס אלישיב   לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל
גבריאלוב דוד   ויס (שוורץ) עליזה   ליטבק יעקב
גדסי (משולם) מרים   ויסמן יגאל   ליס (שפטל) פרידה
גורדון (קירז'נר) רבקה   זייצוב (פילנסקי) צפורה   מאירי (שנקר) בלה
גורודצקי יצחק   זיכל יהודה לודי   מינקוב הלל
גורן (גרנובסקי) צבי   זלסקי שרגא פדיה   מנצור (עראקי) מרים
גינצבורג (גולדברג) לאה   זמסון (סגל) ליפשה   מעברי (טביב) רחל
גפלה ירוחם   זקסינגר חנוך   סולימן מאיר