איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמסון (הילר) פנינה   גרשונוביץ (בן צבי) יונה   טיטלמן רבקה
אוברמן דב   גרשמן (זק) בתיה באשה   טפוריק (בק) רחל
איזנברג חנן לייב   גת משה   יעקובוביץ (יעקובוב) נעמי
אילון (סגל) אביגיל   דוד (פישר) עקיבא   יקותיאלי שמעון
אימרגוט (יהוד) יהודית   היימן קטה קטרינה חנה   ירקוני מנשה
אלבר (היימן) לאה   הילזנרט משה מקס   כהן אהרון
אלוני (קלדרון) דינה   הימן (לרר) דבורה   כפיר (ליבל) נחום
אלרואי (רצקי) פנחס   הר און (טפר) מרים   לוי (מאי) חנה
ארם (הרשקוביץ) טובה גיטל   ויליניץ חובב (דננברג) חיה   לוי (והב) יונה חממה
ארם יעקב   וינברג נחמן נתק   לוין זלמן יורם
בקר אלכסנדר   ויס אלישיב   לויפר (קנצלינגר) פרידה גיטל
בר מיכאל   ויס (שוורץ) עליזה   ליטבק יעקב
גבע יריב   ויסמן יגאל   ליס (שפטל) פרידה
גבריאלוב דוד   זייצוב (פילנסקי) צפורה   מאירי (שנקר) בלה
גדסי (משולם) מרים   זיכל יהודה לודי   מינקוב הלל
גורדון (קירז'נר) רבקה   זלסקי שרגא פדיה   מנצור (עראקי) מרים
גורודצקי יצחק   זמסון (סגל) ליפשה   מעברי (טביב) רחל
גינצבורג (גולדברג) לאה   זקסינגר חנוך   סולימן מאיר
גפלה ירוחם   חומה אליהו (אלי) משה   עומסי אמנון
גפן (הרצוג) שרה   חמדי (עוקשי) בכורה   עומסי שלום