איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מיצמכר שלמה   קבשנבסקי (צלר) הינדה   רוגוטנר (סניור) צפורה
מישורי אברהם נח   קואנקה רינה   רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים
מקוב אורי   קובל (סוסלינסקי) עדה   רוזנפלד (פוחצ'בסקי) אלישבע
מקוב רות   קזושנר אברהם יחיאל   רוזנפלד (אלקלעי) ליליאן
מרש אלברט   קיסר (שניאור) רבקה   רוטמן מרדכי יהודה
סגל (גולד) טובה   קיפניס לוין   רום (וורם) אורי
סימנסקי (טוכמן) קלרה   קירש (גולדין) רבקה   רותם (ורטהיים) יוסי
עינב מעוז   קסטנבאום (רסינסקי) טלי   רז (רזינובסקי) יעקב
עמית פנחס   קריא (קרצ'בסקי) אליהו   רייטשוק יעקב
פופקו בלה ברטה   קריבינס (אברמסון) טסי   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
פנחסוביץ היימן   קרישבסקי (חצבני) שושנה רוזה   שאלתיאל (קסטוריאנו) אסתר
פרויליך (מירנסקי, מירוני) דיטה יהודית   קרישבסקי (מורדכוביץ) שרה   שבילי יצחק
פרי (פרלין) עמינדב   קרנר (נורמן) נחמיה   שובלי שמעון
צ'רנוב משה   קרפס יוסף   שוסטר יוסף
ציזלינג אביהוד בן ציון   רגבי (רוגובסקי) חיים   שנידרמן (ליטבק) סוניה
צייזלר שאול סלו סלק   רובשקין (כהן) שושנה