איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מימון מנחם מנדל   ציזלינג אביהוד בן ציון   קרפס יוסף
מיצמכר שלמה   צייזלר שאול סלו סלק   רגבי (רוגובסקי) חיים
מישורי אברהם נח   קבשנבסקי (צלר) הינדה   רובשקין (כהן) שושנה
מקוב אורי   קואנקה רינה   רוגוטנר (סניור) צפורה
מקוב רות   קובל (סוסלינסקי) עדה   רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים
מרש אלברט   קזושנר אברהם יחיאל   רוזנפלד (פוחצ'בסקי) אלישבע
סגל (גולד) טובה   קיסר (שניאור) רבקה   רוזנפלד (אלקלעי) ליליאן
סימנסקי (טוכמן) קלרה   קיפניס לוין   רום (וורם) אורי
עינב מעוז   קירש (גולדין) רבקה   רותם (ורטהיים) יוסי
עמית פנחס   קסטנבאום (רסינסקי) טלי   רייטשוק יעקב
פופקו בלה ברטה   קריא (קרצ'בסקי) אליהו   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
פנחסוביץ היימן   קריבינס (אברמסון) טסי   שאלתיאל (קסטוריאנו) אסתר
פרויליך (מירנסקי, מירוני) דיטה יהודית   קרישבסקי (חצבני) שושנה רוזה   שבילי יצחק
פרי (פרלין) עמינדב   קרישבסקי (מורדכוביץ) שרה   שובלי שמעון
צ'רנוב משה   קרנר (נורמן) נחמיה   שוסטר יוסף