איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מקוב רות   קואנקה רינה   רובשקין (כהן) שושנה
מרש אלברט   קובל (סוסלינסקי) עדה   רוגוטנר (סניור) צפורה
סגל (גולד) טובה   קזושנר אברהם יחיאל   רוזין (פשצ'נסקי) מניה מרים
סימנסקי (טוכמן) קלרה   קיסר (שניאור) רבקה   רוזנפלד (פוחצ'בסקי) אלישבע
עינב מעוז   קיפניס לוין   רוזנפלד (אלקלעי) ליליאן
עמית פנחס   קירש (גולדין) רבקה   רום (וורם) אורי
פופקו בלה ברטה   קסטנבאום (רסינסקי) טלי   רותם (ורטהיים) יוסי
פנחסוביץ היימן   קריא (קרצ'בסקי) אליהו   רייטשוק יעקב
פרויליך (מירנסקי, מירוני) דיטה יהודית   קריבינס (אברמסון) טסי   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
פרי (פרלין) עמינדב   קרישבסקי (חצבני) שושנה רוזה   שאלתיאל (קסטוריאנו) אסתר
צ'רנוב משה   קרישבסקי (מורדכוביץ) שרה   שבילי יצחק
ציזלינג אביהוד בן ציון   קרנר (נורמן) נחמיה   שובלי שמעון
צייזלר שאול סלו סלק   קרפס יוסף   שוסטר יוסף
קבשנבסקי (צלר) הינדה   רגבי (רוגובסקי) חיים