איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה   יולביץ (גלגוט) שרה
אברהמי דובי   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   ים שחור (דודזון) לאה
אורישביץ מרדכי   גרמניק מנשה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
אלון (שליסר) תמר   גרשוביץ (ציפריס) לאה   ישראלי (שבח) אביבה
אנוקוב רחל   גרשונוביץ יעקב   כהן אברהם
אסא סנטו   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   כהן מרדכי
ארנון (ארגר) ישראל   האן (גורדון) סוניה   כץ מרדכי צבי
ביגלמן פרץ   הורביץ עדינה   כץ (מילרד) מרים אמילה
בן יעקב אהרון אהרל'ה   הימן (מרחוביץ) יעקב   כץ שלמה
בן משה ונדה   הרמן (שקולר) שרה   להמן יוסף
בק (צדיק) מרים   ווטרמן רפאל   לוין עזר אדגר
ברוש (ברשבסקי) אורי   וויט (ויס) יהודה   לינדן (בלומברג) אהובה
ברניצקי אליהו   ויליניץ חובב נתן   לנדאו (קמפינסקי) אסתר
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   וישנבסקי משה   מאזל שרגא
ג'דה משה   ופסי (שפירו) מרים   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
ג'מיל (ימיני) חממה   זוסמן (גליק) לאה   מדובר יוסף יוז'יק
גדסי (בן אפרים) חיים   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   מוסטר (מילמוט) מרים
גודמן (גוטמן) אברהם   זינר שמריהו מנצור   מזרחי יעקב
גולדין זלמן   זיסמן מייקל   מחניפקר עזרא
גולדמן מנחם מנדל   חריט נחום   מימון מנחם מנדל