איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   גדסי (בן אפרים) חיים   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה
אברהמי דובי   גודמן (גוטמן) אברהם   זינר שמריהו מנצור
אורישביץ מרדכי   גולדין זלמן   זיסמן מייקל
אלון (שליסר) תמר   גולדמן מנחם מנדל   חריט נחום
אנוקוב רחל   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה   יולביץ (גלגוט) שרה
אסא סנטו   גמרניק מנשה   ים שחור (דודזון) לאה
ארנון (ארגר) ישראל   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
בורוביק קלמן   גרשוביץ (ציפריס) לאה   ישראלי (שבח) אביבה
ביגלמן פרץ   גרשונוביץ יעקב   כהן אברהם
בירנבך שלמה   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   כהן מרדכי
בליץ ראובן   האן (גורדון) סוניה   כץ מרדכי צבי
בן דוד פנחס   הורביץ עדינה   כץ (מילרד) מרים אמילה
בן יעקב אהרון אהרל'ה   הימן (מרחוביץ) יעקב   כץ שלמה
בן משה ונדה   הרמן (שקולר) שרה   להמן יוסף
בק (צדיק) מרים   ווטרמן רפאל   לוין עזר אדגר
ברוש (ברשבסקי) אורי   וויט (ויס) יהודה   לינדן (בלומברג) אהובה
ברניצקי אליהו   ויליניץ חובב נתן   לנדאו (קמפינסקי) אסתר
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   וישנבסקי משה   מאזל שרגא
ג'דה משה   ופסי (שפירו) מרים   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
ג'מיל (ימיני) חממה   זוסמן (גליק) לאה   מדובר יוסף יוז'יק