איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה   טוביה (יהוד) יונה
אברהמי דובי   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   יולביץ (גלגוט) שרה
אורישביץ מרדכי   גרמניק מנשה   ים שחור (דודזון) לאה
אלון (שליסר) תמר   גרשוביץ (ציפריס) לאה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
אנוקוב רחל   גרשונוביץ יעקב   ישראלי (שבח) אביבה
אסא סנטו   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   כהן אברהם
ארנון (ארגר) ישראל   האן (גורדון) סוניה   כהן מרדכי
ביגלמן פרץ   הורביץ עדינה   להמן יוסף
בן יעקב אהרון אהרל'ה   הימן (מרחוביץ) יעקב   לוין עזר אדגר
בן משה ונדה   הרמן (שקולר) שרה   לינדן (בלומברג) אהובה
בק (צדיק) מרים   ווטרמן רפאל   לנדאו (קמפינסקי) אסתר
ברוש (ברשבסקי) אורי   וויט (ויס) יהודה   מאזל שרגא
ברניצקי אליהו   ויליניץ חובב נתן   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   וישנבסקי משה   מוסטר (מילמוט) מרים
ג'דה משה   ופסי (שפירו) מרים   מזרחי יעקב
ג'מיל (ימיני) חממה   זוסמן (גליק) לאה   מחניפקר עזרא
גדסי (בן אפרים) חיים   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   מימון מנחם מנדל
גודמן (גוטמן) אברהם   זינר שמריהו מנצור   מישורי אברהם נח
גולדין זלמן   זיסמן מייקל   מקוב אורי
גולדמן מנחם מנדל   חריט נחום   מקוב רות