איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה   טוביה (יהוד) יונה
אברהמי דובי   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   יולביץ (גלגוט) שרה
אורישביץ מרדכי   גרמניק מנשה   ים שחור (דודזון) לאה
אלון (שליסר) תמר   גרשוביץ (ציפריס) לאה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
אנוקוב רחל   גרשונוביץ יעקב   ישראלי (שבח) אביבה
אסא סנטו   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   כהן אברהם
ארנון (ארגר) ישראל   האן (גורדון) סוניה   כהן מרדכי
ביגלמן פרץ   הורביץ עדינה   כץ מרדכי צבי
בן יעקב אהרון אהרל'ה   הימן (מרחוביץ) יעקב   כץ (מילרד) מרים אמילה
בן משה ונדה   הרמן (שקולר) שרה   כץ שלמה
בק (צדיק) מרים   ווטרמן רפאל   להמן יוסף
ברוש (ברשבסקי) אורי   וויט (ויס) יהודה   לוין עזר אדגר
ברניצקי אליהו   ויליניץ חובב נתן   לינדן (בלומברג) אהובה
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   וישנבסקי משה   לנדאו (קמפינסקי) אסתר
ג'דה משה   ופסי (שפירו) מרים   מאזל שרגא
ג'מיל (ימיני) חממה   זוסמן (גליק) לאה   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
גדסי (בן אפרים) חיים   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   מדובר יוסף יוז'יק
גודמן (גוטמן) אברהם   זינר שמריהו מנצור   מוסטר (מילמוט) מרים
גולדין זלמן   זיסמן מייקל   מזרחי יעקב
גולדמן מנחם מנדל   חריט נחום   מחניפקר עזרא