איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (קסטון) מרים   גוליברודה (רוזנוביץ) פרומה   טוביה (יהוד) יונה
אברהמי דובי   גרינשטיין (פוחצ'בסקי) ידידה   יולביץ (גלגוט) שרה
אורישביץ מרדכי   גרמניק מנשה   ים שחור (דודזון) לאה
אלון (שליסר) תמר   גרשוביץ (ציפריס) לאה   ינקלביץ (חיימוביץ) זהבה
אנוקוב רחל   גרשונוביץ יעקב   ישראלי (שבח) אביבה
אסא סנטו   דייקן (רפפורט) שפרה חיה   כהן אברהם
ארנון (ארגר) ישראל   האן (גורדון) סוניה   כהן מרדכי
ביגלמן פרץ   הורביץ עדינה   כץ (מילרד) מרים אמילה
בן יעקב אהרון אהרל'ה   הימן (מרחוביץ) יעקב   להמן יוסף
בן משה ונדה   הרמן (שקולר) שרה   לוין עזר אדגר
בק (צדיק) מרים   ווטרמן רפאל   לינדן (בלומברג) אהובה
ברוש (ברשבסקי) אורי   וויט (ויס) יהודה   לנדאו (קמפינסקי) אסתר
ברניצקי אליהו   ויליניץ חובב נתן   מאזל שרגא
ברניצקי (הלל) שיינע שינדל שפרה   וישנבסקי משה   מאירוביץ (פונרוב) עופרה
ג'דה משה   ופסי (שפירו) מרים   מוסטר (מילמוט) מרים
ג'מיל (ימיני) חממה   זוסמן (גליק) לאה   מזרחי יעקב
גדסי (בן אפרים) חיים   זילברמן רוזן (גורדון) עליזה   מחניפקר עזרא
גודמן (גוטמן) אברהם   זינר שמריהו מנצור   מימון מנחם מנדל
גולדין זלמן   זיסמן מייקל   מישורי אברהם נח
גולדמן מנחם מנדל   חריט נחום   מקוב אורי