איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   גורנברג ירחמיאל   זרחי (מזרחי) יעקב
אבריצ'ר אברהם   גורפינקיל יוסף   חודורוב (מינץ) הינדה אילה
אברמוביץ (זינגר) לאה   גינזבורג חנה   חן (קופמן) עקיבא
אנגלנדר (גיסין) ורדה   גיסין בנימין   חסין (אפרים) לאה
אנטין (שוובסקי) חנה   גלוברזון (גולדשטיין) תמר   טויבר (גורשבסקי) אלישבע
אסא אהרון הנרי   גלזר נחום   ישורון (יאפו) מרים
אקוה שמחה   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא   כדר עובדיה
ארקין אהרון   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   כדר (מזרחי) שרה
באשר אסתר   גרין משה   כהן מכס משה
ביקל (צונג) לאה   גרשט (בוצ'ן) שרה   כהן עמליה
ביקל מאיר   גרשמן ברוך   כנר יעקב
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דודזון (ריבקס) אידה   כץ (טופורובסקי) מרים
בן דור אורי   דמארי סעדיה   לויטה (בן זאב) רות
בן הלל יגאל   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה   לוין חנוך
בן חור אלכסנדר   הלל חיה שרה   לוין מיכאל
בק צבי   הלמן (מצקין) בתיה   ליברמן מורטון
בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   לינדה שמעון
ברקוביץ יוסף   וולקוב רחל   למישוב ישראל
בשארי (סיבהי) ציונה   זהבי (קליביצקי) צפורה   מדליה אבא משה
גולדברג אברהם   זוצקי אדי לוי   מילר שלום