איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   בשארי (סיבהי) ציונה   וולקוב רחל
אבריצ'ר אברהם   גולדברג אברהם   זהבי (קליביצקי) צפורה
אברמוביץ (זינגר) לאה   גורנברג ירחמיאל   זוצקי אדי לוי
אלון (דמבה) צפורה   גורפינקיל יוסף   זרחי (מזרחי) יעקב
אנגלנדר (גיסין) ורדה   גינזבורג חנה   חודורוב (מינץ) הינדה אילה
אנטין (שוובסקי) חנה   גיסין בנימין   חן (קופמן) עקיבא
אסא אהרון הנרי   גלוברזון (גולדשטיין) תמר   חסין (אפרים) לאה
אקוה שמחה   גלזר נחום   טויבר (גורשבסקי) אלישבע
ארקין אהרון   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא   ישורון (יאפו) מרים
באשר אסתר   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   כדר עובדיה
בומברג שמואל   גרין משה   כדר (מזרחי) שרה
ביקל (צונג) לאה   גרשט (בוצ'ן) שרה   כהן מכס משה
ביקל מאיר   גרשמן ברוך   כהן עמליה
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דודזון (ריבקס) אידה   כנר יעקב
בן דור אורי   דמארי סעדיה   כץ (טופורובסקי) מרים
בן הלל יגאל   האס (ויגודסקי) הללה   לויטה (בן זאב) רות
בן חור אלכסנדר   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה   לוין חנוך
בק צבי   הלל חיה שרה   לוין מיכאל
בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   הלמן (מצקין) בתיה   ליברמן מורטון
ברקוביץ יוסף   המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   לינדה שמעון