איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (שמעונוביץ) שושנה   גורנברג ירחמיאל   חודורוב (מינץ) הינדה אילה
אבריצ'ר אברהם   גורפינקיל יוסף   חן (קופמן) עקיבא
אברמוביץ (זינגר) לאה   גינזבורג חנה   חסין (אפרים) לאה
אנגלנדר (גיסין) ורדה   גיסין בנימין   טויבר (גורשבסקי) אלישבע
אנטין (שוובסקי) חנה   גלוברזון (גולדשטיין) תמר   ישורון (יאפו) מרים
אסא אהרון הנרי   גלזר נחום   כדר עובדיה
אקוה שמחה   גליצנשטיין (ברוק) בלה ביילא   כדר (מזרחי) שרה
ארקין אהרון   גלעדי (גדסי) סלמה שולמית   כהן מכס משה
באשר אסתר   גרין משה   כהן עמליה
ביקל (צונג) לאה   גרשט (בוצ'ן) שרה   כנר יעקב
ביקל מאיר   גרשמן ברוך   כץ (טופורובסקי) מרים
בן אפרים (גלוסקא) אסתר   דודזון (ריבקס) אידה   לויטה (בן זאב) רות
בן דור אורי   דמארי סעדיה   לוין חנוך
בן הלל יגאל   הלוי (רבינוביץ תאומים) פנינה   לוין מיכאל
בן חור אלכסנדר   הלל חיה שרה   ליברמן מורטון
בק צבי   הלמן (מצקין) בתיה   לינדה שמעון
בקרמן (בוגוסלבסקי פליישמן) עדה   המאירי (קרויטורו) בומה אברהם   מדליה אבא משה
ברקוביץ יוסף   זהבי (קליביצקי) צפורה   מילר שלום
בשארי (סיבהי) ציונה   זוצקי אדי לוי   מילר שמעון
גולדברג אברהם   זרחי (מזרחי) יעקב   מרימס מנשה מוניה