איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   גודמן סיידי   לוסטמן (הורנפלד) עדה
אברמוביץ עקיבא   גוטרמן אליהו   ליבל (ליטמן) אטוש
אברמזון יצחק   גור (בן עמי) כרמלה   לנדוי יוסף
אברמסון טוביה   גורליק אהרון   מחט (ריגר) תרזה
אוליאר חנוך   גרטי יצחק   מקוב (ריבקינד) סוניה
אופנהיים מנחם מנדל   דמארי מזרחי קומש יונה   מרגלית חיים היינו
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   האס (ויגודסקי) הללה   מרימס (ברויטמן) שושנה
אלפרין זאב   היינמן (סמטר סמפטר) תמר   משעניה (סיטון) סופיה
אנגל אהרון   הימן יהודה   סאבו יעקב
אפלבוים משה   ויגודסקי (דודזון) פסיה   סולימן מזל
ארבל עמיהוד   וייס ארוין ישראל   סטרכילביץ רחל
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   וינר אברהם   סיקלר יוסף
בית לחמי (אבולעפיה) רחל   זאיק אריה   סלומון בן ציון
בן אהרון צדוק אסתר   זילברשטיין שלמה   סלומון מרים
בן ברוך טוביה   זלינגר ישראל איזי   סנדיק יצחק
בן שמואל משה   חביב (לובמן) זרובבל   פורטר אלישבע
בקר (לוין) שרח   חפיף זאב   פרבר (חבובה) הלן
ברדן שלום   יעקובוביץ אמנון   פרידמן (סיקוף) עדינה
גדסי יששכר   כהן מרדכי   צ'רטקוב דורון
גדסי (בן אפרים) סעדיה   לוי משה   ציברסקי (רבינוביץ) מינה