איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבנת (אבנד) אלכסנדר   גדסי יששכר   חפיף זאב
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   גדסי (בן אפרים) סעדיה   יעקבי (יעקובי) סוניה שרה
אברמוביץ עקיבא   גודמן סיידי   יעקובוביץ אמנון
אברמזון יצחק   גוטרמן אליהו   כהן מרדכי
אברמסון טוביה   גור (בן עמי) כרמלה   לוי משה
אוליאר חנוך   גורליק אהרון   לוסטמן (הורנפלד) עדה
אופנהיים מנחם מנדל   גרטי יצחק   ליבל (ליטמן) אטוש
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   דמארי מזרחי (נגר) קומש יונה   לנדוי יוסף
איכילוב יאיר   האס (ויגודסקי) הללה   מגור (גורנברג) רעיה
אלפרין זאב   היינמן (סמטר סמפטר) תמר   מגר יהודה
אנגל אהרון   הימן יהודה   מחט (ריגר) תרזה
אפלבוים משה   הכהן (שוורץ) יהודית אדית   מקוב (ריבקינד) סוניה
ארבל עמיהוד   הס (הוברמן) חנה   מרגלית חיים היינו
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   ויגודסקי (דודזון) פסיה   מרימס (ברויטמן) שושנה
בית לחמי (אבולעפיה) רחל   וייס ארוין ישראל   מרנץ דוד
בן אהרון צדוק אסתר   וינר אברהם   משעניה (סיטון) סופיה
בן ברוך טוביה   זאיק אריה   סאבו יעקב
בן שמואל משה   זילברשטיין שלמה   סולימן מזל
בקר (לוין) שרח   זלינגר ישראל איזי   סטרכילביץ רחל
ברדן שלום   חביב (לובמן) זרובבל   סיקלר יוסף