איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוצקי (קצפ) רעיה רחל   גודמן סיידי   לוסטמן (הורנפלד) עדה
אברמוביץ עקיבא   גוטרמן אליהו   ליבל (ליטמן) אטוש
אברמזון יצחק   גור (בן עמי) כרמלה   לנדוי יוסף
אברמסון טוביה   גורליק אהרון   מגר יהודה
אוליאר חנוך   גרטי יצחק   מחט (ריגר) תרזה
אופנהיים מנחם מנדל   דמארי מזרחי קומש יונה   מקוב (ריבקינד) סוניה
אייכהולץ (קרויטורו) ליזה   האס (ויגודסקי) הללה   מרגלית חיים היינו
אלפרין זאב   היינמן (סמטר סמפטר) תמר   מרימס (ברויטמן) שושנה
אנגל אהרון   הימן יהודה   מרנץ דוד
אפלבוים משה   ויגודסקי (דודזון) פסיה   משעניה (סיטון) סופיה
ארבל עמיהוד   וייס ארוין ישראל   סאבו יעקב
בולקינד (חווקיס) זהבה גולדה   וינר אברהם   סולימן מזל
בית לחמי (אבולעפיה) רחל   זאיק אריה   סטרכילביץ רחל
בן אהרון צדוק אסתר   זילברשטיין שלמה   סיקלר יוסף
בן ברוך טוביה   זלינגר ישראל איזי   סלומון בן ציון
בן שמואל משה   חביב (לובמן) זרובבל   סלומון מרים
בקר (לוין) שרח   חפיף זאב   סנדיק יצחק
ברדן שלום   יעקובוביץ אמנון   פורטר אלישבע
גדסי יששכר   כהן מרדכי   פרבר (חבובה) הלן
גדסי (בן אפרים) סעדיה   לוי משה   פרידמן (סיקוף) עדינה