איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אברמוב) אסתר   גלוזמן (ארביטמן) סימה   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
אברמוב רחל   גפלא צדוק   חן טוב (חרשוכין, שקאלר) פוזה פנינה
אולינקי (רוזנפלד) מרים   גרינבלט (זלקינד) מלכה   טלר (חן טוב) חיה
אוסטשינסקי דינה   גשרי משה   טרכטנברג (הירשלר) יהודית
אזולאי (אברמוב) מלכה   דהרי אהרון   יוסיפון (יוסביץ) דב
אחיעז (ארליך) זאב   דורון (דורוגויר) יוסף   יוסף (הלוי) מיכל
אנגלברג מרדכי   דרור (חרל"פ) אברהם דב   ישעיהו (בדיחי) רינה
אניב אדית   הולצמן (גורדון) אילת הינדה   כהן (שפילגברג) צפורה
אפלבוים יוסף יוסי   הימן אסתר   כנר (ברקוביץ) סוניה
ארליך אהרון   הירש (טרייזר) לילי   כרובי (ריבק) כרמלה
בוזלי זהבה זהיה   הלל ירמיהו   לובלינר משה
בין אפרים   הלמן יהודה   לוין חיים
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   הנדלר (קדישביץ) בתיה   מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה
בר לב צבי   הררי שלום   מזורסקי מנחם
ברויטמן אבנר   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה   מזל אליעזר
ברנר שלמה מונל   וילסון נחמה   מזרחי שלמה
בשארי יוסף   וימן משה   מרגלית אהרון
בשארי (דמארי) צביה   וינטר (הייפרט) צפרירה   מרגלית (מרגוליס) דוד
גורדון (ברעם) רוניה   זוהר (זרחוביץ) שמואל   מרימס (פאר) רחל
גינדי אברהם   זילברמן בנימין   מרש (בלקינד) שפרה