איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אברמוב) אסתר   גלוזמן (ארביטמן) סימה   חובב (זלצמן) חסיה חאשי
אברמוב רחל   גפלא צדוק   טלר (חן טוב) חיה
אולינקי (רוזנפלד) מרים   גרינבלט (זלקינד) מלכה   טרכטנברג (הירשלר) יהודית
אוסטשינסקי דינה   גשרי משה   יוסיפון (יוסביץ) דב
אזולאי (אברמוב) מלכה   דהרי אהרון   יוסף (הלוי) מיכל
אחיעז (ארליך) זאב   דורון (דורוגויר) יוסף   ישעיהו (בדיחי) רינה
אנגלברג מרדכי   דרור (חרל"פ) אברהם דב   כהן (שפילגברג) צפורה
אניב אדית   הולצמן (גורדון) אילת הינדה   כנר (ברקוביץ) סוניה
אפלבוים יוסף יוסי   הימן אסתר   כרובי (ריבק) כרמלה
ארליך אהרן   הירש (טרייזר) לילי   לובלינר משה
בוזלי זהבה זהיה   הלל ירמיהו   לוין חיים
בין אפרים   הלמן יהודה   מוסאל (מוסייל בן יצחק) שלמה
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   הנדלר (קדישביץ) בתיה   מזורסקי מנחם
בר לב צבי   הררי שלום   מזל אליעזר
ברויטמן אבנר   ויטחנובסקי (הלוי) רבקה   מזרחי שלמה
ברנר שלמה מונל   וילסון נחמה   מרגלית אהרון
בשארי יוסף   וימן משה   מרגלית (מרגוליס) דוד
בשארי (דמארי) צביה   וינטר (הייפרט) צפרירה   מרימס (פאר) רחל
גורדון (ברעם) רוניה   זוהר (זרחוביץ) שמואל   מרש (בלקינד) שפרה
גינדי אברהם   זילברמן בנימין   נוימן ליאון אריה