איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מורך דבורה   פקולה (גרינברג) רחל   רבינוביץ אהרון
מימון אהרן   פרוסקובר (ברמן) מרים   רבינוביץ (ברד) אסתר עטא
מיצמכר (וינברג) רחל   פרידברג יוסף וולטר   רבינוביץ (רוזנטל) יהודית
מירצקי מאיר   פרלין (הורביץ) רבקה   רובין (חזין) צפורה
מני (הכהן) שרה   פרלמן ישראל   רוזין אריה
נאירנר (ויסמן) נסיה נדיה   פרשוב זיסל נעמי   רוזנר (יעקובובסקי) לאוני ליבה
נוסוביץ מרדכי   צוהר (וולובלסקי) עליזה   רופין (הכהן) חנה
סגל רחל   צלניקר שלום מאיר   שבח (זוסמן) עדינה
סונק אברהם   קדם דב   שוורצמן מרטה
סמילנסקי (דונדיקוב) אסתר   קוזי יוסף נחום   שטוקהמר נחמיה
עמיאל מימון   קולדין (גרשון) פנינה   שינברג (סגל) קציעה
עראקי כדיה   קוצר אריה   שיפמן יוסף יוסקה
פינצי (הירשפלד) רותי   קוקוטק טוביה   שפרן (גלבר) נעימה
פינק דיויד   קרוניק שלמה   תרח מתתיהו