איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (אברמוביץ) יהושע   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   טובי שאול
אברמוב יצחק   גולן (גלובצ'יק) יוסף   יודוביץ יהודה
אהרוני צבי   גורלסקי גדליהו   יודוביץ (פופל) נחמה
אולדנפרב ישראל   גיסין שרה   יוניש (לוין) עדינה
אוסטשינסקי אפרים   גרמניק שפרה שורה   ינקלביץ פנחס זליג
איזנברג (יושפה) פנינה   דנציגר (פישר) פאולה בלה   יעקובי דניאל
אליזוב (גבריאלי) שרה   דנקנר משה   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב
בכר (מילר) מרים   דרובין מאיר   כדר שלמה
בלק (בלוך) קלמן   הכהן דוד   כספי יואל
בן ארי ישראל   הלל אסתר   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה
בן בסט (צ'רנוב) רחל   וילסון אברהם אייבי   לויטה אליהו
בנימיני חיים   וישקין דוד מרדכי   לוין אברהם
ברגר צבי   וקסלר אסתר   ליבונטין דבורה דוסיה
ברנפלד סטפה   ורדי (בורדה) פסח   ליטבין (סופר) זהבה
ברס צפורה   זוסמן רבקה רניה   לנדקר יצחק
ברעם (ירושלמי) שרה   זיגר (לובמן) נעמי   מוסאל יהודה
ברק (ראש) רחל   זינר יאיר   מידן (דודיס) עמירם
ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   זנדברג יחיאל   מינץ (אוסטרובר) אסתר
גוטמן אליעזר אוטו   חבקין משה   מירקין (קרניאל) עליזה
גולדמן (שיביץ) צפורה   טביב זכריה   מרגלית דוד