איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבירם (אברמוביץ) יהושע   גולדשטיין (ברקוביץ) קילה ברוריה   טביב זכריה
אברמוב יצחק   גולן (גלובצ'יק) יוסף   טובי שאול
אהרוני צבי   גורלסקי גדליהו   יודוביץ יהודה
אולדנפרב ישראל   גיסין שרה   יודוביץ (פופל) נחמה
אוסטשינסקי אפרים   גרמניק שפרה שורה   יוניש (לוין) עדינה
איזנברג (יושפה) פנינה   דנציגר (פישר) פאולה בלה   ינקלביץ פנחס זליג
אליזוב (גבריאלי) שרה   דנקנר משה   יעקובי דניאל
בכר (מילר) מרים   דרובין מאיר   יקותיאלי (זוסמנוביץ) חביב
בלק (בלוך) קלמן   הכהן דוד   כדר שלמה
בן ארי ישראל   הלל אסתר   כספי יואל
בן בסט (צ'רנוב) רחל   וולק (בלבן) זיוה   לובלינסקי (שולומוביץ) יפה
בנימיני חיים   וילסון אברהם אייבי   לויטה אליהו
ברגר צבי   וישקין דוד מרדכי   לוין אברהם
ברנפלד סטפה   וקסלר אסתר   ליבונטין דבורה דוסיה
ברס צפורה   ורדי (בורדה) פסח   ליטבין (סופר) זהבה
ברעם (ירושלמי) שרה   זוסמן רבקה רניה   לנדקר יצחק
ברק (ראש) רחל   זיגר (לובמן) נעמי   מוסאל יהודה
ברשבסקי (גינצבורג) צפורה   זינר יאיר   מידן (דודיס) עמירם
גוטמן אליעזר אוטו   זנדברג יחיאל   מינץ (אוסטרובר) אסתר
גולדמן (שיביץ) צפורה   חבקין משה   מירקין (קרניאל) עליזה