איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור (בילר) זהבה   ברויטמן משה   חרש ראובן
אגם (לוסטרניק) כלילה   ברוך מזל   טלר משה
אוברלנדר שרה   ברניצקי ריטה רחל   יודילוביץ (ברלניצקי) יהודית
אולשן (אולשנסקי) יצחק   גוטמן בתיה בסי   ימשון (רובינשטיין) שרה
אוסטשינסקי אליקום   גלובצ'יק (ויס) צילה   ינובסקי עמוס
אורבך חיים   גלזר שמואל   יעקובי אלעזר
איילון (הירשליר) דוד חיים   גלר ישראל   יעקובי בן ציון
אליסון יפה שיינה ג'ני   גרוסמן אריה   כהן דוד
אנגרט (אייזן) רותי   דורפגאר (ברנשטיין) שרה סיסי   כץ דוד
בלוך יעקב   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר   לסט משה פרידריך
בלקינד מאירה   הולצר ארנסטינה   מדליה יונה
בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   הורביץ הרצל   מדליה נחום
בן דור יעקב   הורנפלד שרגא   מילר (ביילי) לין
בן עוזיאל (אריה) רבקה   וינבוים (אריה) לאה   מלבסקי משה
בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וישנבסקי (דודזון) הדסה   מנדיל שמעון
בנינסון (ולרו) שמחה   וכסלר יוסף ליב   מרלי מירה מרים
בקר אריה   ז'יטובצקי זית שמעון   משיח נסים
בקר עמנואל   זייצוב יעקב   נדיבי צבי הירש
ברדלאו (גינזבורג) יהודית   זק אברהם   סגל דוד
ברדן מאיר ליב   חרובי (בוקסר) רחל   סלומון בן ציון