איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור (בילר) זהבה   ברוך מזל   יודילוביץ (ברלניצקי) יהודית
אגם (לוסטרניק) כלילה   ברניצקי ריטה רחל   ימשון (רובינשטיין) שרה
אולשן (אולשנסקי) יצחק   גוטמן בתיה בסי   ינובסקי עמוס
אוסטשינסקי אליקום   גלובצ'יק (ויס) צילה   יעקובי אלעזר
אורבך חיים   גלזר שמואל   יעקובי בן ציון
איילון (הירשליר) דוד חיים   גלר ישראל   כהן דוד
אליסון יפה שיינה ג'ני   גרוסמן אריה   כץ דוד
אנגרט (אייזן) רותי   דורפגאר (ברנשטיין) שרה סיסי   לסט משה פרידריך
בלוך יעקב   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר   מדליה יונה
בלקינד מאירה   הולצר ארנסטינה   מדליה נחום
בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   הורביץ הרצל   מילר (ביילי) לין
בן דור יעקב   הורנפלד שרגא   מלבסקי משה
בן עוזיאל (אריה) רבקה   וינבוים (אריה) לאה   מנדיל שמעון
בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וישנבסקי (דודזון) הדסה   מרלי מירה מרים
בנינסון (ולרו) שמחה   וכסלר יוסף ליב   משיח נסים
בקר אריה   ז'יטובצקי זית שמעון   נדיבי צבי הירש
בקר עמנואל   זייצוב יעקב   סגל דוד
ברדלאו (גינזבורג) יהודית   חרובי (בוקסר) רחל   סלומון בן ציון
ברדן מאיר ליב   חרש ראובן   עוג'ן ויקטוריה
ברויטמן משה   טלר משה   פופקו זליג