איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביצור (בילר) זהבה   ברוך מזל   ימשון (רובינשטיין) שרה
אגם (לוסטרניק) כלילה   ברניצקי ריטה רחל   ינובסקי עמוס
אולשן (אולשנסקי) יצחק   גוטמן בתיה בסי   יעקובי אלעזר
אוסטשינסקי אליקום   גלובצ'יק (ויס) צילה   יעקובי בן ציון
אורבך חיים   גלזר שמואל   כהן דוד
איילון (הירשליר) דוד חיים   גלר ישראל   כץ דוד
אליסון יפה שיינה ג'ני   גרוסמן אריה   לסט משה פרידריך
אנגרט (אייזן) רותי   דורפגאר (ברנשטיין) שרה סיסי   מדליה יונה
בלוך יעקב   דנציגר קרון (הבנשטרייט) ארנה אסתר   מדליה נחום
בלקינד מאירה   הולצר ארנסטינה   מלבסקי משה
בן אהרון אורפלי (סימן טוב) שרה   הורביץ הרצל   מנדיל שמעון
בן דור יעקב   הורנפלד שרגא   מרלי מירה מרים
בן עוזיאל (אריה) רבקה   וישנבסקי (דודזון) הדסה   משיח נסים
בנארי (קרישבסקי) יהודית איטה   וכסלר יוסף ליב   נדיבי צבי הירש
בנינסון (ולרו) שמחה   ז'יטובצקי זית שמעון   סגל דוד
בקר אריה   זייצוב יעקב   סלומון בן ציון
בקר עמנואל   חרובי (בוקסר) רחל   ספקטור אריה
ברדלאו (גינזבורג) יהודית   חרש ראובן   עוג'ן ויקטוריה
ברדן מאיר ליב   טלר משה   פופקו זליג
ברויטמן משה   יודילוביץ (ברלניצקי) יהודית   פידלמן (רוזנפלד) חנה