איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
טפר נחום   מנדלבום שרה   קוצר חנה
יודלביץ יהודה   מרקוביץ מנחם   קלדרון (פסו) מזל
ייבין שמואל   נוסבוים דוד   קרוק שלום
ינאי (ינובסקי) יהודה   נכוני (ניקר) משה   קריבינס (קרישבסקי) דיוויד
יצחקי לוי   סדומסקי (סימינובסקי) לאה   קרייס אליהו אגון
ישראלי (ברויטמן) ישראל   סוחוז'בסקי (גולדמן) חנה   קרמר (חן טוב) רחל
כהן דב   ספקטור אריה   קרני (וולובלסקי) אשר
כהן יואל   ספקטור (וולף) שרה   רוז'נסקי (גלזר) רבקה
כפיר עזיז   סתוי נעמן   רוטשילד שלמה
לבוק משה   ענטר (ג'ינו מזרחי) אסתר   רון שולמית
לוין זאב   ענתבי (יושע) שושנה   רימון עמוס
ליברמן ירוחם   פייג משה מוריס   שובינסקי יצחק
למישוב (זינגר) מרים   פלוטקין משה מישה   שובל (גולדין) שושנה
לנדוי (פנחסוביץ) שולמית   פרידמן (נוניונדסקי) רחל חיה   שוקלנדר זלמן סיומה
מאייר חנוך   פרנקל נתנאל סני   שליט"א (שליטא) ישראל
מזובר שמואל   פרנקנשטיין מרטין שמואל   שמאי רונן
מכניק פנחס   ציבלין פלוא   תרח בתיה
מלחן (תנעמי) ציונה   ציפר (לביאנט) מניה    
מלמד (גורביץ) חסיה   קוצין (שור) לאה