איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
יודלביץ יהודה   נכוני (ניקר) משה   קרוק שלום
ייבין שמואל   סדומסקי (סימינובסקי) לאה   קריבינס (קרישבסקי) דיוויד
ינאי (ינובסקי) יהודה   סוחוז'בסקי (גולדמן) חנה   קרייס אליהו אגון
יצחקי לוי   ספקטור אריה   קרמר (חן טוב) רחל
כהן דב   ספקטור (וולף) שרה   קרני (וולובלסקי) אשר
כהן יואל   סתוי נעמן   רוז'נסקי (גלזר) רבקה
כפיר עזיז   ענטר (ג'ינו מזרחי) אסתר   רוטשילד שלמה
לבוק משה   ענתבי (יושע) שושנה   רון שולמית
לוין זאב   פייג משה מוריס   רימון עמוס
ליברמן ירוחם   פלוטקין משה מישה   שובינסקי יצחק
לנדוי (פנחסוביץ) שולמית   פרידמן (נוניונדסקי) רחל חיה   שובל (גולדין) שושנה
מאייר חנוך   פרנקל נתנאל סני   שוקלנדר זלמן סיומה
מזובר שמואל   פרנקנשטיין מרטין שמואל   שליט"א (שליטא) ישראל
מכניק פנחס   ציבלין פלוא   שמאי רונן
מלמד (גורביץ) חסיה   ציפר (לביאנט) מניה   תרח בתיה
מנדלבום שרה   קוצין (שור) לאה    
מרקוביץ מנחם   קוצר חנה