איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (ניסנהולץ) מרים חד גדיא   ברדן משה מרדכי   הורביץ (ליברמן) נסיה
אביוב יוסף   ברנשטיין ויליאם   היימן הרברט חיים
אברבאיה (בכר) אסתר   ברקוביץ בארי שמעון   הלוי יהודה
אברמוביץ (יעקבזון) מנוחה   גבע (נגלברג) יצחק   הלוי (קליין) רחל
אברמסון (בלום) אהבה   גדסי נפתלי   הלוי קראוני (בן יונה) שושנה שמעה
אולינקי (ורשבסקי) בתיה   גולדברג רחל רוחל'ה   הר און (רינהרץ) זאב
אולינקי (רוזנפלד) מרים   גולדהנד צח   ווטרמן (סימון) בטסי בתיה
אושדי חיים   גונדלמן (גפן) יפה   וולפרט נתן זליג
איזקסון (מזי"א) מרגלית   גורליק (וינקוסקיה) שרה   וינוקור עמינדב
אלקיים רחמים   גורלסקי שמואל   ויסברג זאב
אנוקוב מלכה מרים   גיבשטיין בצלאל זאב   זהבי (זיבלין) אפרים
אפשטיין ישראל   גינזבורג (הרצברג) אסתר פירה   זילברמן (חיסין) נחמה
אקוה (מוסאל ידומי) יונה חממה   גפן (חיסין) אסתר   זיפשטיין (גורדון) אסתר
ארנהיים ז'ק היינץ   גרוס (טפר) שושנה   זלצמן צבי
בוטקובסקי אביחיל   גרינברג אברהם   זמסקי שמואל
בומזה ג'יין אלן   גרינברג (קולדין) יפה   חבקין יוסף
בלוטין (בוליטין) הינדה   דנציגר שמחה בונים   חיימי אביגדור
בן עמי איתן   דנקוביץ (גורודצקי) מרים   חנקין אברהם
בקר יעקב   הוכמן (גלוזמן) תמר   חרש (גולדין) חיה
בר דיין (בורודיינסקי) בן ציון   הורביץ (בן זאב) גרטלה   טולמצקי (ויסר) טובה