איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אלחננוב) יהודית   גרינברג אלתר   ישראלי רוחמה
אברמסון אידה   גרצברג חיה   לבה (לוין) פלה צפורה
אברמסון יעקב   דגון (גולדשטיין) בלה   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה
אליסון (מרקוביץ) שמעון   דודזון יואב   לוין יוסף
אנוקוב רבקה ריבה   דודזון מנחם   לוקשין (ברקוביץ, אברהמי) אפרת
אפשטיין (ויסמן) זיוה   דיין משה   ליבונטין הלל
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   דייקן צבי הירש   ליבל דוד
בורק יוסף   דיקמן ארתור אברהם   ליפשיץ מתיתיהו
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   הברפלד אליעזר לצי   לנגר ישראל
בן אליעזר יצחק   הולצר רבקה   לנדה (ברלינגר) רחל
בן שמחון (עמיאל) שמחה   הורוביץ הר ציון אליהו   מאייר יהושע עוזיאס
בראון אברהם   וילבוש (פינברג) שושנה   מרקוס (זימון) מרים
ברוש (קפיטולניק) פרידה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   נהמי יעקב
בשארי סעדיה   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   סמיטנקה (סולימן) חנה
גדסי טביב עליזה   זוסמן צבי   עוקשי (טביב) האדיה יהודית
גולדשטיין אברהם   זיפשטיין אלכסנדר   עשרי (רהבני) אסתר נונו
גינדי (כדריה) שרה   זמסקי מאיר   פיין אבשלום
גלזר (שלאך) אידה יהודית   טבצ'ניק נח   פלדקליין זאב וילי
גן (גולדשטיין) יהושע   טוליפמן (זינגר) שפרה   פרוכט משה
גרובס ישראל   יודילוביץ (שץ) ונדה   פרומקיס אריה