איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אלחננוב) יהודית   דודזון מנחם   ליבונטין הלל
אברמסון אידה   דיין משה   ליבל דוד
אברמסון יעקב   דייקן צבי הירש   לנגר ישראל
אליסון (מרקוביץ) שמעון   דיקמן ארתור אברהם   לנדה (ברלינגר) רחל
אנוקוב רבקה ריבה   הברפלד אליעזר לצי   מאייר יהושע עוזיאס
אפשטיין (ויסמן) זיוה   הולצר רבקה   מרקוס (זימון) מרים
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   הורוביץ הר ציון אליהו   נהמי יעקב
בורק יוסף   וילבוש (פינברג) שושנה   סמיטנקה (סולימן) חנה
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   עוקשי (טביב) האדיה יהודית
בן אליעזר יצחק   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   עשרי (רהבני) אסתר נונו
בן שמחון (עמיאל) שמחה   זוסמן צבי   פיין אבשלום
בראון אברהם   זיפשטיין אלכסנדר   פלדקליין זאב וילי
בשארי סעדיה   זמסקי מאיר   פרוכט משה
גדסי טביב עליזה   טוליפמן (זינגר) שפרה   פרומקיס אריה
גולדשטיין אברהם   יודילוביץ (שץ) ונדה   פרנקל יונתן
גינדי (כדריה) שרה   ישראלי רוחמה   צ'רנוב בלומה
גן (גולדשטיין) יהושע   לבה (לוין) פלה צפורה   צ'רנוב הילדה
גרובס ישראל   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה   ציגלרויט (רוזנברג) רבקה
דגון (גולדשטיין) בלה   לוין יוסף   צלליכין זאב
דודזון יואב   לוקשין (ברקוביץ, אברהמי) אפרת   צלליכין (ויגודסקי) שושנה