איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אלחננוב) יהודית   גינדי (כדריה) שרה   וקסלר שלמה
אברמסון אידה   גלזר (שלאך) אידה יהודית   זוסמן צבי
אברמסון יעקב   גן (גולדשטיין) יהושע   זיפשטיין אלכסנדר
אליסון (מרקוביץ) שמעון   גרובס ישראל   זמסקי מאיר
אנוקוב רבקה ריבה   גרינברג אלתר   חודורוב שמחה
אפשטיין (ויסמן) זיוה   גרצברג חיה   טבצ'ניק נח
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   דגון (גולדשטיין) בלה   טוליפמן (זינגר) שפרה
ארנון (הרשקוביץ) זלפה   דודזון יואב   טפר אליעזר
בורק יוסף   דודזון מנחם   יודילוביץ (שץ) ונדה
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   דיין משה   ישראלי רוחמה
בן אליעזר יצחק   דייקן צבי הירש   לבה (לוין) פלה צפורה
בן אריה משה   דיקמן ארתור אברהם   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה
בן שמחון (עמיאל) שמחה   הברפלד אליעזר לצי   לוין (טויבר) אסתר
בראון אברהם   הולצר רבקה   לוין יוסף
ברוש (קפיטולניק) פרידה   הורוביץ הר ציון אליהו   לוקשין (ברקוביץ, אברהמי) אפרת
ברושה (הכהן) דינה   הכהן הלל   ליבונטין הלל
ברמן הרי   ויגלר מרדכי   ליבל דוד
בשארי סעדיה   וילבוש (פינברג) שושנה   ליפשיץ מתיתיהו
גדסי טביב עליזה   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   לנגר ישראל
גולדשטיין אברהם   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   לנדה (ברלינגר) רחל