איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב (אלחננוב) יהודית   דודזון מנחם   לנגר ישראל
אברמסון אידה   דיין משה   לנדה (ברלינגר) רחל
אברמסון יעקב   דייקן צבי הירש   מאייר יהושע עוזיאס
אליסון (מרקוביץ) שמעון   דיקמן ארתור אברהם   מרקוס (זימון) מרים
אנוקוב רבקה ריבה   הברפלד אליעזר לצי   נהמי יעקב
אפשטיין (ויסמן) זיוה   הולצר רבקה   סמיטנקה (סולימן) חנה
ארטמן (מילר) שושנה ריזל   הורביץ הר ציון אליהו   עוקשי (טביב) האדיה יהודית
בורק יוסף   וילקנסקי (ויקינסקי) שמעון   עשרי (רהבני) אסתר נונו
ביבר (פוקס) בתיה סוסיל   וינטרוב (גוטמן) פנינה אסתר   פיין אבשלום
בן אליעזר יצחק   זוסמן צבי   פלדקליין זאב וילי
בן שמחון (עמיאל) שמחה   זיפשטיין אלכסנדר   פרוכט משה
בראון אברהם   זמסקי מאיר   פרומקיס אריה
בשארי סעדיה   טוליפמן (זינגר) שפרה   פרנקל יונתן
גדסי טביב עליזה   יודילוביץ (שץ) ונדה   צ'רנוב בלומה
גולדשטיין אברהם   ישראלי רוחמה   צ'רנוב הילדה
גינדי (כדריה) שרה   לוי ("פוטו לונטה") אגון יונה   ציגלרויט (רוזנברג) רבקה
גן (גולדשטיין) יהושע   לוין יוסף   צלליכין זאב
גרובס ישראל   לוקשין (ברקוביץ, אברהמי) אפרת   צלליכין (ויגודסקי) שושנה
דגון (גולדשטיין) בלה   ליבונטין הלל   קוסובסקי (אלישביץ) זיוה זלדה
דודזון יואב   ליבל דוד   קישוני דוד