איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
סולימן (אביוב) מרים   פרסוב אברהם   ריבלין ליפא
עוקשי אבשלום   ציגלרויט יעקב לייב   רייך רבקה
ענתבי דניאל   קולברג אליעזר   רייכהרט אליעזר אריך
עפארי אבשלום   קלמפנר לוי   שאול שלמה
פאר זלקינד   קלס ברוך   שינקמן משה
פוחצ'בסקי (וילסון) עדה עידה   קפולסקי אריה לייב   שלנג צבי
פידלמן אפרים פישל   קפולסקי מלכה   שניצר מוריס
פיכמן ישראל   קרון לובה אהובה   שפטל אריה
פישביין דב   קריצמן יוסף   שפינר ריבה
פלדמן אברהם   קרצ'בסקי גרציה חנה   שפירא שלמה
פרבר יעקב   רביוב שאול   שפירא (גולדנברג) שרה
פרומקיס (וילדר) שפרה   רובינשטיין מקס נתן   שר רוברט אדוארד
פרוסקובר ליב אריה   רובשקין הדסה   שרמן מוריס
פרידמן (אנגלברג) שושנה   רוזיליו מאיר    
פרנקל יצחק   רוחה זהבה קזיל