איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב בת שבע   דוברובסקי (חזן) לאה   טולמצקי זלמן
אברמוב חיים   דיסטנפלד (האקר) חיה   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה
אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה   דרובין (אושרוב) חיה   טומשין מרדכי
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   הדני (סימינובסקי) בת שוע   יעקבזון יוסף יעקב
אוסטשינסקי (לוונברג) אסתר   הוברמן אברהם צבי   יפה (קירשון) שיינה
אופנהיים טניה   הורביץ שאר ישוב   יפת (וינוגרד) לאה
אופנהיימר וילי בנימין   הימן גורי   כהן אברהם
אילון (לנגזם) פרץ   הכהן שמעון   כהן (מזובר) יוחנה
אריאלי יאשה יעקב   הלל ישעיהו   לוי (סיסרו) גרציה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   וינברג יהודית   לוי (גנני) משה
בלגודטני בנימין   וינטרוב צבי   לויטה (ליפשיץ) רחל
בן צבי שמואל   ויסבורד דני   לוינשטיין לואיס אשר
בן שמחון בן ציון   ויצברד אברהם   לשם (ליטואק) זלמן
ברדיצבסקי יעקב   זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   מונק (פוקס) טרודה
ברושה לואיס   זיכל פרנסי צפורה   מוסטר זאב
ברכמן (הירשפלד) רחל   זילברמן יוסף   מזורסקי (כצלר) יהודית
ברניצקי (צליוק) מונה   זלמנסון יהושע זאשה   מזרחי נחום
גוטמן מאיר יוסף   זלצמן מרדכי   מילר (רפפורט) בלה
גליל (וויבודסקי) אריה לובה   חביב (לוין) שולמית   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה
גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   חן (פיבך) אסתר   מקלר חיים