איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב בת שבע   דיסטנפלד (האקר) חיה   טולקובסקי (גולדברג) חנה ניוטה
אברמוב חיים   דרובין (אושרוב) חיה   טומשין מרדכי
אברמוב (עיני רופא) שולמית סלחה   הדני (סימינובסקי) בת שוע   יעקבזון יוסף יעקב
אוברמן (מאירוביץ) ליזה לאה   הוברמן אברהם צבי   יפה (קירשון) שיינה
אוסטשינסקי (לוונברג) אסתר   הורביץ שאר ישוב   יפת (וינוגרד) לאה
אופנהיים טניה   הימן גורי   כהן אברהם
אופנהיימר וילי בנימין   הכהן שמעון   כהן (מזובר) יוחנה
אילון (לנגזם) פרץ   הלל ישעיהו   לוי (סיסרו) גרציה
ביצ'יק (גרוסבורד) רחל   וינברג יהודית   לוי (גנני) משה
בלגודטני בנימין   וינטרוב צבי   לויטה (ליפשיץ) רחל
בן צבי שמואל   ויסבורד דני   לוינשטיין לואיס אשר
בן שמחון בן ציון   ויצברד אברהם   לשם (ליטואק) זלמן
ברדיצבסקי יעקב   זיכל (רוזנטל) מטילדה מרים   מונק (פוקס) טרודה
ברושה לואיס   זיכל פרנסי צפורה   מוסטר זאב
ברכמן (הירשפלד) רחל   זילברמן יוסף   מזורסקי (כצלר) יהודית
ברניצקי (צליוק) מונה   זלמנסון יהושע זאשה   מזרחי נחום
גוטמן מאיר יוסף   זלצמן מרדכי   מילר (רפפורט) בלה
גליל (וויבודסקי) אריה לובה   חביב (לוין) שולמית   מינכהאוזן (פרנקו) ברטה
גליקמן קטוביץ (גרינברג) זלפה   חן (פיבך) אסתר   מקלר חיים
דוברובסקי (חזן) לאה   טולמצקי זלמן   מרגלית יונה