איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   גלובצ'יק יעקב לייב   כהן משה
אבירם (מזרחי) חיים   גלוסקא (עוקשי) אסתר   כהנובסקי אהרון
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   גליקמן (דיסקין) לובה טובה   כמוס (לוי) מלכה
אברמוביץ יהושע   גניס (ליטבק) שושנה   כץ משה
אגסי אשר זליג   גרינברג נחמה   לוין (חרל"פ) מיכל
אוירבך (אויערבאך) משה   גרינברג (ביצ'יק) רחל   לוינשטיין אוטו נפתלי
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   הייפרט פאול   ליברמן (בן הריאל) שולמית
איזנבנד ליאון יהודה   הלל (לוסטיג) רבקה   ליפשיץ אודי
אקרמן רבקה   הרטמן מקס   לישנסקי (ברושקובסקי) רבקה
בוקס מיכאל   וינברג ריבה   מאירוביץ (אידלסון) אמילי
בטלמן (קורפיסט) סופי   ויסמן (פיין) שולמית   מדליה חנה
בירגר שמריהו   וקסלמן (פרנקל) חיה   מוגרבי יהודה
בלוך (פינברג) דורה   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   מזרחי (סולימן) שרה
בלומברג דוד   חיסין ניוטה   מילר צבי
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   חרובי אבישי-ברוך   מלמד מרדכי
בלכר (קנטרוביץ דניאלי) חנה   טביב רבקה רזקה   מן (יפה) לאה
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   טלר שלום   מנדלבום שלמה
בן הלל (בקר) מנחם   טרכטנברג (יחיאלי) עזרא   נואה רוזה
גוטמן שמואל חיים   יושע (פרדו) אסתר   ניסימוב יאיר
גוטרמן יואל   יעקובי (כהן) שמחה   סלידוכין יהודה