איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   גלוסקא (עוקשי) אסתר   כהנובסקי אהרון
אבירם (מזרחי) חיים   גליקמן (דיסקין) לובה טובה   כמוס (לוי) מלכה
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   גניס (ליטבק) שושנה   כץ משה
אברמוביץ יהושע   גרינברג נחמה   לוין (חרל"פ) מיכל
אגסי אשר זליג   גרינברג (ביצ'יק) רחל   לוינשטיין אוטו נפתלי
אוירבך (אויערבאך) משה   הייפרט פאול   ליברמן (בן הריאל) שולמית
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   הלל (לוסטיג) רבקה   ליפשיץ אודי
איזנבנד ליאון יהודה   הרטמן מקס   לישנסקי (ברושקובסקי) רבקה
בוקס מיכאל   וינברג ריבה   מאירוביץ (אידלסון) אמילי
בטלמן (קורפיסט) סופי   ויסמן (פיין) שולמית   מדליה חנה
בירגר שמריהו   וקסלמן (פרנקל) חיה   מוגרבי יהודה
בלוך (פינברג) דורה   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   מזרחי (סולימן) שרה
בלומברג דוד   חיסין ניוטה   מילר צבי
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   חרובי אבישי-ברוך   מלמד מרדכי
בלכר (קנטרוביץ דניאלי) חנה   טביב רבקה רזקה   מן (יפה) לאה
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   טלר שלום   מנדלבום שלמה
בן הלל (בקר) מנחם   טרכטנברג (יחיאלי) עזרא   ניסימוב יאיר
גוטמן שמואל חיים   יושע (פרדו) אסתר   סלידוכין יהודה
גוטרמן יואל   יעקובי (כהן) שמחה   סמואל הנס יוחנן
גלובצ'יק יעקב לייב   כהן משה   סרולביץ אלכס