איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב אהרון   גוטמן שמואל חיים   יושע (פרדו) אסתר
אבירם (מזרחי) חיים   גוטרמן יואל   יעקובי (כהן) שמחה
אברמוביץ (ציטרינובסקי) ברכה   גלובצ'יק יעקב לייב   כהן משה
אברמוביץ יהושע   גלוסקא (עוקשי) אסתר   כהנובסקי אהרון
אגסי אשר זליג   גליקמן (דיסקין) לובה טובה   כמוס (לוי) מלכה
אוברמן שמעון   גניס (ליטבק) שושנה   כץ משה
אוירבך (אויערבאך) משה   גרינברג נחמה   לוין (חרל"פ) מיכל
אוליבנבוים (ליפשיץ) הניה   גרינברג (ביצ'יק) רחל   לוינשטיין אוטו נפתלי
איזנבנד ליאון יהודה   הייפרט פאול   ליברמן (בן הריאל) שולמית
איליטוביץ (שילובסקי) גרוניה   הלל (לוסטיג) רבקה   ליפשיץ אודי
אקרמן רבקה   הרטמן מקס   לישנסקי (ברושקובסקי) רבקה
בוקס מיכאל   וינברג ריבה   מאירוביץ (אידלסון) אמילי
בטלמן (קורפיסט) סופי   ויסמן (פיין) שולמית   מדליה חנה
בירגר שמריהו   וקסלמן (פרנקל) חיה   מוגרבי יהודה
בלוך (פינברג) דורה   זלמנסון (שטיין) שרלוטה לאה   מורך (פרידמן) דבורה
בלומברג דוד   חיסין ניוטה   מזרחי (סולימן) שרה
בלומברג (רטנובסקי) חדוה   חרובי אבישי-ברוך   מילר צבי
בלכר (קנטרוביץ דניאלי) חנה   טביב רבקה רזקה   מלמד מרדכי
בלקינד (גינזבורג) עדינה רעיה   טלר שלום   מן (יפה) לאה
בן הלל (בקר) מנחם   טרכטנברג (יחיאלי) עזרא   מנדלבום שלמה