איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פרנקל יוסף   קרנץ (מילר) בלומה   רוחלין נריהו רוי
פרשקובסקי עזריה   רבינוביץ שמואל   רפפורט בנימין
צלליכין משה   רגבי (הירשפלד רוגובסקי) חנה   שבח נחום
קוסובסקי (וקסמן) צפורה   רגבי (רוגובסקי) מרדכי   שובלי (בן שלום) משה
קליר (רצ'בסקי) חיה   רובינשטיין ישראל   שטינמן אברהם
קלס (זיידמן) שולמית   רובינשטיין (פישצנר) מרים   שמוטקין בנימין
קמניצר (רבה) שרלוטה   רוזנפלד (גורדון) יהודית   שפק אברהם
קמפינסקי (וינטראוב) יהודית   רוזנפלד יעקב   שר יוסף
קניזניק משה   רוזנפלד שלמה