איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   וולובלסקי ישראל   ליבונטין מרדכי
אהרוני (זאוברמן) מירה   וילנר יהודה   לנדה מנחם
אהרוני (כהן) מרים   וינר (מילר) אסתר העטיל   מאירוביץ בר כוכבא
איזקסון צבי   וינר יורם   מוזס משה
אלוני (דובין) דב   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   מטמן כהן אברהם
אלחננוף אליעזר   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
אנוקוב יחזקאל   חבקין אבשלום   מינץ אהרון אריה
בנארי מתתיהו   חיימוביץ (רוזנהולץ) רחל   מינקוב מיכאל
בקר שמואל   טביב יעקב   מרקוס פטר פרץ
ברניצקי ליאת   טויבר יחיאל   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
גדסי אפרים אפי   טיטלמן חיים   סוסלינסקי זליג
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   יזהר (זוסמן) יהודית   סיקוף אברהם זלמן
גולדהנד צבי   ילובסקי גדעון   סנה (וינברג) חנה ניוטה
גורדון לובה ליאו   ימפולר אריה אשר   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה
דימנט צבי   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה   פוקס אלימלך מקס
היין זאב   יצחקי (מרקוביץ) בת שבע   פכט שפרה
הימן משה   כדריה גרציה   פרומקיס יעקב
הירש משה מרטין   כהן יונה   צ'רנוב צבי
הלל (פרידלנד) שרה   כרסנתי (קוקיה) שרינה   ציפרמן (כדריה) אסתר
הנדלר דוד שלמה   לבנטל צפורה   קאופטייל מיקי מנחם