איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   הנדלר דוד שלמה   כרסנתי (קוקיה) שרינה
אהרוני (זאוברמן) מירה   וולובלסקי ישראל   לבנטל צפורה
אהרוני (כהן) מרים   וילנר יהודה   ליבונטין מרדכי
איזקסון צבי   וינר (מילר) אסתר העטיל   לנדה מנחם
אלוני (דובין) דב   וינר יורם   מאירוביץ בר כוכבא
אלחננוף אליעזר   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   מוזס משה
אנוקוב יחזקאל   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   מטמן כהן אברהם
ארבל (איידלנט) בן ציון   חבקין אבשלום   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
בנארי מתתיהו   חיימוביץ (רוזנהולץ) רחל   מינץ אהרון אריה
בקר שמואל   טביב יעקב   מינקוב מיכאל
ברניצקי ליאת   טויבר יחיאל   מנצור (יפת) רשל רחל
גדסי אפרים אפי   טיטלמן חיים   מרקוביץ מנחם
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   יזהר (זוסמן) יהודית   מרקוס פטר פרץ
גולדהנד צבי   ילובסקי גדעון   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
גורדון לובה ליאו   ימפולר אריה אשר   סוסלינסקי זליג
דימנט צבי   יעקבזון דורה   סיקוף אברהם זלמן
היין זאב   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה   סנה (וינברג) חנה ניוטה
הימן משה   יצחקי (מרקוביץ) בת שבע   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה
הירש משה מרטין   כדריה גרציה   פוקס אלימלך מקס
הלל (פרידלנד) שרה   כהן יונה   פכט שפרה