איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   וולובלסקי ישראל   מטמן כהן אברהם
אהרוני (זאוברמן) מירה   וילנר יהודה   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
אהרוני (כהן) מרים   וינר (מילר) אסתר העטיל   מינץ אהרון אריה
איזקסון צבי   וינר יורם   מינקוב מיכאל
אלוני (דובין) דב   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   מרקוס פטר פרץ
אלחננוף אליעזר   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
אנוקוב יחזקאל   טביב יעקב   סוסלינסקי זליג
בנארי מתתיהו   טיטלמן חיים   סיקוף אברהם זלמן
בקר שמואל   יזהר (זוסמן) יהודית   סנה (וינברג) חנה ניוטה
ברניצקי ליאת   ימפולר אריה אשר   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה
גדסי אפרים אפי   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה   פוקס אלימלך מקס
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   יצחקי (מרקוביץ) בת שבע   פכט שפרה
גולדהנד צבי   כדריה גרציה   פרומקיס יעקב
גורדון לובה ליאו   כהן יונה   צ'רנוב צבי
דימנט צבי   כרסנתי (קוקיה) שרינה   ציפרמן (כדריה) אסתר
היין זאב   לבנטל צפורה   קאופטייל מיקי מנחם
הימן משה   ליבונטין מרדכי   קוצ'רסקי דוד
הירש משה מרטין   לנדה מנחם   קזושנר טובה
הלל (פרידלנד) שרה   מאירוביץ בר כוכבא   קלדרון (קמחי) בהירה
הנדלר דוד שלמה   מוזס משה   קררי (פורמן) אליעזר