איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (טוליפמן) חנה   וולובלסקי ישראל   מאירוביץ בר כוכבא
אהרוני (זאוברמן) מירה   וילנר יהודה   מוזס משה
אהרוני (כהן) מרים   וינר (מילר) אסתר העטיל   מטמן כהן אברהם
איזקסון צבי   וינר יורם   מטמן כהן (הנדלהיים) תהילה
אלוני (דובין) דב   וכסלר (הכהן קפלן) שיינה אלקה   מינץ אהרון אריה
אלחננוף אליעזר   זילברשטיין (גוסטקובסקי) רבקה   מינקוב מיכאל
אנוקוב יחזקאל   חבקין אבשלום   מרקוס פטר פרץ
בנארי מתתיהו   טביב יעקב   נובופרוצקי (נרקונסקי) שרה
בקר שמואל   טויבר יחיאל   סוסלינסקי זליג
ברניצקי ליאת   טיטלמן חיים   סיקוף אברהם זלמן
גדסי אפרים אפי   יזהר (זוסמן) יהודית   סנה (וינברג) חנה ניוטה
גדסי (בן אפרים) (רצון) שרה   ימפולר אריה אשר   פובימברובסקי (פומבורובסקי) שלמה
גולדהנד צבי   יעקבזון (ליבונטין) רוזה שושנה   פוקס אלימלך מקס
גורדון לובה ליאו   יצחקי (מרקוביץ) בת שבע   פכט שפרה
דימנט צבי   כדריה גרציה   פרומקיס יעקב
היין זאב   כהן יונה   צ'רנוב צבי
הימן משה   כרסנתי (קוקיה) שרינה   ציפרמן (כדריה) אסתר
הירש משה מרטין   לבנטל צפורה   קאופטייל מיקי מנחם
הלל (פרידלנד) שרה   ליבונטין מרדכי   קופ אריך יוסף
הנדלר דוד שלמה   לנדה מנחם   קוצ'רסקי דוד