איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך משה   ברנשטיין אליעזר   טאובר אמה
אברוצקי ערן   ברנשטיין פיליפ   ינובסקי (מלניצקי) נחמה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   גוטפרוינד אברהם אלברט   יפת (שיינס) משה
אוניקובר חנה   גולדמן מוריס   כהן עמנואל מנו
איילי עפר   גולדשטיין עמנואל   כץ אריה
איל מנחם   גור אריה דוד   לבנטל (צימבלר) פרומיט
איל (רובשקין) משה מישקה   גורן ארז   לובמון (לובמן) אברהם
איתן חנן   גל איתן   לוי זכריה
אפרים שאול   גלויבמן מרדכי   לוי מאיר משה
אפרת שושנה   גרשוני (גרשונוביץ) מקס   לויוס (לוין) אספירה פירה
ארבל (מאירוביץ) לאה   דומבק זלמן   למישוב (גיטליץ) מלכה
אריה רפאל   דנציגר קרון יעקב נחום   לנגר אברהם
אריה שרה סלינה   דשבסקי (גולחוי) נסיה   לנדקר (נויברגר) הדויג
ארליך יוסף   הוברמן שלמה   מגר (גלזר) אביבה
בודניק בלה   הלוי (לוי כמוס) סעדיה   מזרחי צדוק
בלייר זונדל   וינברג חנה   מילר (לנצביצקי) רחל
בן דוד יוסף   זוסמן עזרא   מימון אורי
בן-בסט בנימין   זיגר סמי שמואל   מירון (ברקוביץ) סיביל
בר און דרור   זיגר שלמה   מלכוב שמואל מוליק
ברניצקי (זיגר) העני הניה   חדד (מחפוד) שרה זירה   מרימס דב