איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברוך משה   ברנשטיין אליעזר   טאובר אמה
אברוצקי ערן   ברנשטיין פיליפ   ינובסקי (מלניצקי) נחמה
אגוזי (נוסנוביץ, באום) מרים   גוטפרוינד אברהם אלברט   יפת (שיינס) משה
אוניקובר חנה   גולדמן מוריס   כהן עמנואל מנו
איילי עפר   גולדשטיין עמנואל   כהן צדוק
איל מנחם   גור אריה דוד   כץ אריה
איל (רובשקין) משה מישקה   גורן ארז   לבנטל (צימבלר) פרומיט
איתן חנן   גל איתן   לובמון (לובמן) אברהם
אפרים שאול   גלויבמן מרדכי   לוי זכריה
אפרת שושנה   גרשוני (גרשונוביץ) מקס   לוי מאיר משה
ארבל (מאירוביץ) לאה   דומבק זלמן   לויוס (לוין) אספירה פירה
אריה רפאל   דנציגר קרון יעקב נחום   למישוב (גיטליץ) מלכה
אריה שרה סלינה   דשבסקי (גולחוי) נסיה   לנגר אברהם
ארליך יוסף   הוברמן שלמה   לנדקר (נויבורגר) הדויג
בודניק בלה   הלוי (לוי כמוס) סעדיה   מגר (גלזר) אביבה
בלייר זונדל   וינברג חנה   מזרחי צדוק
בן דוד יוסף   זוסמן עזרא   מילר (לנצביצקי) רחל
בן-בסט בנימין   זיגר סמי שמואל   מימון אורי
בר און דרור   זיגר שלמה   מירון (ברקוביץ) סיביל
ברניצקי (זיגר) העני הניה   חדד (מחפוד) שרה זירה   מלכוב שמואל מוליק