איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרצ'בסקי (כהן) הלן   שאול דניאל דני   שקולניק (קצלר) נגה
רביוב (יעקובי) רבקה   שיף (גינזבורג) חסיה   שרשבסקי זונדל
רייספלד קרל   שפייר (פרימן) ורדה