איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קלדרון משה   רייספלד קרל   שקולניק (קצלר) נגה
קרישבסקי עמי ראול סמואל   שאול דניאל דני   שרשבסקי זונדל
קרצ'בסקי (כהן) הלן   שיף (גינזבורג) חסיה    
רביוב (יעקובי) רבקה   שפייר (פרימן) ורדה