איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרישבסקי עמי ראול סמואל   רייספלד קרל   שפייר (פרימן) ורדה
קרצ'בסקי (כהן) הלן   שאול דניאל דני   שקולניק (קצלר) נגה
רביוב (יעקובי) רבקה   שיף (גינזבורג) חסיה   שרשבסקי זונדל