איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קוצ'רסקי יהודית   קרצ'בסקי (כהן) הלן   שיף (גינזבורג) חסיה
קוצר (קוצ'רסקי) יהושע   רביוב (יעקובי) רבקה   שפייר (פרימן) ורדה
קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)   רייספלד קרל   שקולניק (קצלר) נגה
קלדרון משה   שאול דניאל דני   שרשבסקי זונדל
קרישבסקי עמי ראול סמואל   שדה (פלדמן) אברהם