איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   נוימן פיליפ
אברמסון אריה   דוברובסקי אליעזר   סנה (קלינבוים) משה
אברמסון (בלום) רחל   דוברובסקי מרדכי   פיין (מינץ) מילכה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   פינשטיין (מקוב) שפרה
אליזוב משה   הובר סוזנה   פרפרי שבתאי
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הלוי חיים יהושע   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
אניספלד צבי הירש   הלל נפתלי   צוברי (אבוטבול) ברכה
אסא (אריה) שרה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   קומרוב אבנר
אפרים (חממי) שמחה   וינברג שליט מלכה   קוצ'רסקי יהודית
ארליך יוסף   זוסמנוביץ ברוך   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
בולקינד שלמה   זילברשטיין יהודה   קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)
ביברמן ישראל   חנקין (קרר) דבורה   קלדרון משה
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   טביב חותי שלמה   קרישבסקי עמי ראול סמואל
בן עמי בנימין   יודלביץ אבשלום   קרצ'בסקי (כהן) הלן
ברנשטיין אליעזר   יזרעאל טילה תהילה   רייזפלד קרל
גולדין ניסן   לבט (קויפמן) שושנה   שאול דניאל דני
גולדנברג משה מוסה   לוי יצחק זקי   שיף (גינזבורג) חסיה
גורדון אברהם   מאייר (פרשקובסקי) חנה   שפייר (פרימן) ורדה
גורדון (שליט) רחל   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה   שקולניק (קצלר) נגה
גרינבלט דבורה   מלבסקי (הוברמן) שולמית   שרשבסקי זונדל