איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   נוימן פיליפ
אברמסון אריה   דוברובסקי אליעזר   סנה (קלינבוים) משה
אברמסון (בלום) רחל   דוברובסקי מרדכי   פיין (מינץ) מילכה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   פינשטיין (מקוב) שפרה
אליזוב משה   הובר סוזנה   פרפרי שבתאי
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הלוי חיים יהושע   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
אניספלד צבי הירש   הלל נפתלי   צוברי (אבוטבול) ברכה
אסא (אריה) שרה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   קומרוב אבנר
אפרים (חממי) שמחה   וינברג שליט מלכה   קוצ'רסקי יהודית
ארליך יוסף   זוסמנוביץ ברוך   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
בולקינד שלמה   זילברשטיין יהודה   קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)
ביברמן ישראל   חנקין (קרר) דבורה   קלדרון משה
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   טביב חותי שלמה   קרצ'בסקי (כהן) הלן
בן עמי בנימין   יודלביץ אבשלום   רייזפלד קרל
ברנשטיין אליעזר   יזרעאל טילה תהילה   שאול דניאל דני
גולדין ניסן   לבט (קויפמן) שושנה   שיף (גינזבורג) חסיה
גולדנברג משה מוסה   לוי יצחק זקי   שפייר (פרימן) ורדה
גורדון אברהם   מאייר (פרשקובסקי) חנה   שקולניק (קצלר) נגה
גורדון (שליט) רחל   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה   שרשבסקי זונדל
גרינבלט דבורה   מלבסקי (הוברמן) שולמית