איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   נוימן פיליפ
אברמסון אריה   דוברובסקי אליעזר   סנה (קלינבוים) משה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דוברובסקי מרדכי   פיין (מינץ) מילכה
אליזוב משה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   פינשטיין (מקוב) שפרה
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הובר סוזנה   פרפרי שבתאי
אניספלד צבי הירש   הלוי חיים יהושע   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
אסא (אריה) שרה   הלל נפתלי   צוברי (אבוטבול) ברכה
אפרים (חממי) שמחה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   קומרוב אבנר
ארליך יוסף   וינברג שליט מלכה   קוצ'רסקי יהודית
בולקינד שלמה   זוסמנוביץ ברוך   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
ביברמן ישראל   זילברשטיין יהודה   קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   חנקין (קרר) דבורה   קלדרון משה
בן עמי בנימין   טביב חותי שלמה   קרצ'בסקי (כהן) הלן
ברנשטיין אליעזר   יודלביץ אבשלום   רייזפלד קרל
גולדין ניסן   יזרעאל טילה תהילה   שאול דניאל דני
גולדנברג משה מוסה   לבט (קויפמן) שושנה   שיף (גינזבורג) חסיה
גורדון אברהם   לוי יצחק זקי   שפייר (פרימן) ורדה
גורדון (שליט) רחל   מאייר (פרשקובסקי) חנה   שקולניק (קצלר) נגה
גרינבלט דבורה   מלבסקי (הוברמן) שולמית   שרשבסקי זונדל