איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   מלבסקי (הוברמן) שולמית
אברמסון אריה   דוברובסקי אליעזר   נוימן פיליפ
אברמסון (בלום) רחל   דוברובסקי מרדכי   סנה (קלינבוים) משה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   פיין (מינץ) מילכה
אליזוב משה   הובר סוזנה   פינשטיין (מקוב) שפרה
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הלוי חיים יהושע   פרפרי שבתאי
אניספלד צבי הירש   הלל נפתלי   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
אסא (אריה) שרה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   צוברי (אבוטבול) ברכה
אפרים (חממי) שמחה   וינברג שליט מלכה   קומרוב אבנר
ארליך יוסף   זוסמנוביץ ברוך   קוצ'רסקי יהודית
בולקינד שלמה   זילברשטיין יהודה   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
ביברמן ישראל   חנקין (קרר) דבורה   קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   טביב חותי שלמה   קלדרון משה
בן עמי בנימין   טפט נתן   קרישבסקי עמי ראול סמואל
ברנשטיין אליעזר   יודלביץ אבשלום   קרצ'בסקי (כהן) הלן
גולדין ניסן   יזרעאל טילה תהילה   רייזפלד קרל
גולדנברג משה מוסה   לבט (קויפמן) שושנה   שאול דניאל דני
גורדון אברהם   לוי יצחק זקי   שיף (גינזבורג) חסיה
גורדון (שליט) רחל   מאייר (פרשקובסקי) חנה   שפייר (פרימן) ורדה
גרינבלט דבורה   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה   שקולניק (קצלר) נגה