איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   לפידות זאב וובה
אברמסון אריה   דוברובסקי אליהו   מאייר (פרשקובסקי) חנה
אברמסון (בלום) רחל   דוברובסקי מרדכי   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   מיצמכר (בויגן) שיינדל
איכילוב (אונגר) חנה   הובר (דרייפוס) סוזנה   מלבסקי (הוברמן) שולמית
אליזוב משה   הולנד יצחק   מנצור יוסף
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הלוי חיים יהושע   נוימן פיליפ
אניספלד צבי הירש   הלוי (לוין) ישראל   סמברג רבקה
אסא (אריה) שרה   הלל נפתלי   סנה (קלינבוים) משה
אפרים (חממי) שמחה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   פטריאס מקס
בולקינד שלמה   וינברג שליט מלכה   פיין (מינץ) מילכה
ביברמן ישראל   זוסמנוביץ ברוך   פינשטיין (מקוב) שפרה
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   זילברשטיין יהודה   פרפרי שבתאי
בן עמי בנימין   טביב חותי שלמה   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
גוטהילף (ניימן) שלומית   טפט נתן   צוברי (אבוטבול) ברכה
גולדין ניסן   יגר (שולץ) מרים   צימבלר משה
גולדנברג משה מוסה   יודלביץ אבשלום   קומרוב אבנר
גורדון אברהם   יזרעאל טילה תהילה   קוצ'רסקי יהודית
גורדון (שליט) רחל   לבנט (קויפמן) שושנה   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
גרינבלט (אברבנאל) דבורה   לוי יצחק זקי   קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)