איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   לפידות זאב וובה
אברמסון אריה   דוברובסקי אליהו   מאייר (פרשקובסקי) חנה
אברמסון (בלום) רחל   דוברובסקי מרדכי   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   מלבסקי (הוברמן) שולמית
איכילוב (אונגר) חנה   הובר (דרייפוס) סוזנה   מנצור יוסף
אליזוב משה   הולנד יצחק   נוימן פיליפ
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הלוי חיים יהושע   סמברג רבקה
אניספלד צבי הירש   הלוי (לוין) ישראל   סנה (קלינבוים) משה
אסא (אריה) שרה   הלל נפתלי   פטריאס מקס
אפרים (חממי) שמחה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   פיין (מינץ) מילכה
בולקינד שלמה   וינברג שליט מלכה   פינשטיין (מקוב) שפרה
ביברמן ישראל   זוסמנוביץ ברוך   פרפרי שבתאי
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   זילברשטיין יהודה   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
בן עמי בנימין   טביב חותי שלמה   צוברי (אבוטבול) ברכה
גוטהילף (ניימן) שלומית   טפט נתן   קומרוב אבנר
גולדין ניסן   יגר מרים   קוצ'רסקי יהודית
גולדנברג משה מוסה   יודלביץ אבשלום   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
גורדון אברהם   יזרעאל טילה תהילה   קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)
גורדון (שליט) רחל   לבנט (קויפמן) שושנה   קלדרון משה
גרינבלט (אברבנאל) דבורה   לוי יצחק זקי   קרישבסקי עמי ראול סמואל