איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   סנה (קלינבוים) משה
אברמסון אריה   דוברובסקי אליעזר   פיין (מינץ) מילכה
אברמסון (בלום) רחל   דוברובסקי מרדכי   פינשטיין (מקוב) שפרה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   פרפרי שבתאי
אליזוב משה   הובר סוזנה   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הלוי חיים יהושע   צוברי (אבוטבול) ברכה
אניספלד צבי הירש   הלל נפתלי   קומרוב אבנר
אסא (אריה) שרה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   קוצ'רסקי יהודית
אפרים (חממי) שמחה   וינברג שליט מלכה   קוצר (קוצ'רסקי) יהושע
ארליך יוסף   זוסמנוביץ ברוך   קוריטובסקי (טפפר) אסתר (אוטיליה)
בולקינד שלמה   זילברשטיין יהודה   קלדרון משה
ביברמן ישראל   חנקין (קרר) דבורה   קרצ'בסקי (כהן) הלן
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   טביב חותי שלמה   רייזפלד קרל
בן עמי בנימין   יודלביץ אבשלום   שאול דניאל דני
ברנשטיין אליעזר   יזרעאל טילה תהילה   שיף (גינזבורג) חסיה
גולדין ניסן   לבט (קויפמן) שושנה   שפייר (פרימן) ורדה
גולדנברג משה מוסה   לוי יצחק זקי   שקולניק (קצלר) נגה
גורדון אברהם   מאייר (פרשקובסקי) חנה   שרשבסקי זונדל
גורדון (שליט) רחל   מלבסקי (הוברמן) שולמית    
גרינבלט דבורה   נוימן פיליפ