איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביוב ליאורה   גרינבלט (אברבנאל) דבורה   לוי יצחק זקי
אברמסון אריה   גרשונוביץ (שקולניק) יענטי יונה   לפידות זאב וובה
אברמסון (בלום) רחל   דוברובסקי אליהו   מאייר (פרשקובסקי) חנה
אגרנט דב   דוברובסקי מרדכי   מדורסקי (מרקוביץ) שושנה
אדיבי (פינשטיין) רחביה   דימנט (שניאור) חיה שינדל   מיכלזון אליהו
איכילוב (אונגר) חנה   הובר (דרייפוס) סוזנה   מיצמכר (בויגן) שיינדל
אליזוב משה   הולנד יצחק   מלבסקי (הוברמן) שולמית
אלישיב (יולישב) אלחנן חונה   הלוי חיים יהושע   מנצור יוסף
אניספלד צבי הירש   הלוי (לוין) ישראל   נואה ארטור
אסא (אריה) שרה   הלל נפתלי   נוימן פיליפ
אפרים (חממי) שמחה   הרשקוביץ (קוצ'רסקי) לאה   סמברג רבקה
בולקינד שלמה   וינברג שליט מלכה   סנה (קלינבוים) משה
ביברמן ישראל   זוסמנוביץ ברוך   פטריאס מקס
בן אריה (מורגנשטרן) ניבה   זילברשטיין יהודה   פיין (מינץ) מילכה
בן עמי בנימין   טביב חותי שלמה   פינשטיין (מקוב) שפרה
גוטהילף (ניימן) שלומית   טפט נתן   פרפרי שבתאי
גולדין ניסן   יגר (שולץ) מרים   פרשקובסקי (לוי) פלה צפורה
גולדנברג משה מוסה   יודלביץ אבשלום   צוברי (אבוטבול) ברכה
גורדון אברהם   יזרעאל טילה תהילה   צימבלר משה
גורדון (שליט) רחל   לבנט (קויפמן) שושנה   קומרוב אבנר