איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה   קרמר נחום   שירצקי פייגה
פרלמוטר אברהם   קרקובסקי אשר ברוך   שלומוביץ דוד
צ'רנוב ישעיהו   רוגוטנר אליהו   שמרת (שטיאסני) צבי טומי
צוקרמן חיים   רוחלין עמי סמך אלף   שניפר (כהן) חנה בתיה
קאופמן ג'יי יוסף צבי   ריגר נפתלי   שרעבי יוסף
קירז'נר (מוגילבסקי) גניה   רפפורט (ברא) רחל   שרף יעקב
קרישבסקי רחל   שטרנפלד בצלאל