איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   זוסמן ליאו   פישלזון חנה
אברמוביץ צבי יעקב   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   פרלמוטר אברהם
ארטן יצחק   טורבינר אברהם   צ'רנוב ישעיהו
בנימיני (אנוקוב) רחל   ימפולסקי אהרון   צוקרמן חיים
ברניצקי שמעון   יניב (גלר) צביה   קאופמן ג'יי יוסף צבי
ברשבסקי משה   יעקובי וולטר   קירז'נר (מוגילבסקי) גניה
גדיש (גולדנברג) מאיר   יעקובי צבי   קרישבסקי רחל
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   כהן ירמיהו   רוגוטנר אליהו
גולדנברג (בגין) צפורה   לוי נחום   רוחלין עמי סמך אלף
גורדון מרדכי   לויטנר מרדכי   ריגר נפתלי
גורה משה   לוין עמיאל   רפפורט (ברא) רחל
גיסין אבשלום   לילינבלום שלמה   שטרנפלד בצלאל
גלוסקא (פנחס) סעידה   מאירוביץ (רייטמן) דבורה   שירצקי פייגה
גפלה בשארי (טביב) שושנה   מורגנשטרן חיים   שלומוביץ דוד
גרסטנר יונה   מכנס משה   שניפר (כהן) חנה בתיה
דרור פרימן ראשון   מרקוס זליג   שרעבי יוסף
הירשפלד מאיר   נתנזון אביגדור   שרף יעקב
וילבוש (וילבושביץ) נחום   סיבהי יוסף    
וישקין נתנאל   פופל מרדכי