איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   דרור פרימן ראשון   לוין עמיאל
אברמוביץ צבי יעקב   הירשפלד מאיר   לילינבלום שלמה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   וילבוש (וילבושביץ) נחום   מאירוביץ (רייטמן) דבורה
ארטן יצחק   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   מורגנשטרן חיים
ארקין יוסף   וישקין נתנאל   מכנס משה
ביסטריצר בצלאל   זוסמן ליאו   מרקוס זליג
בנימיני (אנוקוב) רחל   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   נתנזון אביגדור
ברניצקי שמעון   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   סיבהי יוסף
ברשבסקי משה   טורבינר אברהם   פופל מרדכי
גדיש (גולדנברג) מאיר   יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   פידלמן (גוטליב) רחל
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   ימפולסקי אהרון   פישלזון חנה
גולדנברג (בגין) צפורה   ינאי זהבה   פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה
גורדון מרדכי   יניב (גלר) צביה   פרלמוטר אברהם
גורה משה   יעקובי וולטר   צ'רנוב ישעיהו
גיסין אבשלום   יעקובי צבי   צוקרמן חיים
גלובצ'יק חביבה   יצחקי (איסקוב) שושנה   קאופמן ג'יי יוסף צבי
גלוסקא (פנחס) סעידה   כהן ירמיהו   קירז'נר (מוגילבסקי) גניה
גלפנד (וינוקור) צביה   לבינט משה   קרישבסקי רחל
גפלה בשארי (טביב) שושנה   לוי נחום   קרמר נחום
גרסטנר יונה   לויטנר מרדכי   רוגוטנר אליהו