איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גפני (מזובר) רבקה   לבינט משה
אברמוביץ צבי יעקב   גרסטנר יונה   לוי נחום
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   דרור פרימן ראשון   לויטנר מרדכי
ארטן יצחק   הירשפלד מאיר   לוין עמיאל
ארקין יוסף   וילבוש (וילבושביץ) נחום   לילינבלום שלמה
ביסטריצר בצלאל   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   ליס אריה
בנימיני (אנוקוב) רחל   וישקין נתנאל   מאירוביץ (רייטמן) דבורה
ברניצקי שמעון   זוסמן ליאו   מורגנשטרן חיים
ברשבסקי משה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   מכנס משה
גדיש (גולדנברג) מאיר   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מרקוס זליג
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   טורבינר אברהם   נתנזון אביגדור
גולדנברג (בגין) צפורה   יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   סיבהי יוסף
גורדון מרדכי   ימפולסקי אהרון   פופל מרדכי
גורה משה   ינאי זהבה   פידלמן (גוטליב) רחל
גיסין אבשלום   יניב (גלר) צביה   פישלזון חנה
גלובמן (כץ) נחמה   יעקובי דוד   פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה
גלובצ'יק חביבה   יעקובי וולטר   פרלמוטר אברהם
גלוסקא (פנחס) סעידה   יעקובי צבי   צ'רנוב ישעיהו
גלפנד (וינוקור) צביה   יצחקי (איסקוב) שושנה   צוקרמן חיים
גפלה בשארי (טביב) שושנה   כהן ירמיהו   קאופמן ג'יי יוסף צבי