איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גפני (מזובר) רבקה   לביאנט משה
אברמוביץ צבי יעקב   גרסטנר יונה   לובמן (לאומברג) זינה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   דרור פרימן ראשון   לוי נחום
ארטן יצחק   הירשפלד מאיר   לויטנר מרדכי
ארקין יוסף   וילבוש (וילבושביץ) נחום   לוין עמיאל
ביסטריצר בצלאל   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   לילינבלום שלמה
בנימיני (אנוקוב) רחל   וישקין נתנאל   ליס אריה
ברניצקי שמעון   זוסמן ליאו   מאירוביץ (רייטמן) דבורה
ברשבסקי משה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   מורגנשטרן חיים
גדיש (גולדנברג) מאיר   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מכנס משה
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   טורבינר אברהם   מרקוס זליג
גולדנברג (בגין) צפורה   יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   נתנזון אביגדור
גורדון מרדכי   ימפולסקי אהרון   סיבהי יוסף
גורה משה   ינאי זהבה   פופל מרדכי
גיסין אבשלום   יניב (גלר) צביה   פידלמן (גוטליב) רחל
גלובמן (כץ) נחמה   יעקובי דוד   פישלזון חנה
גלובצ'יק חביבה   יעקובי וולטר   פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה
גלוסקא (פנחס) סעידה   יעקובי צבי   פרלמוטר אברהם
גלפנד (וינוקור) צביה   יצחקי (איסקוב) שושנה   צ'רנוב ישעיהו
גפלה בשארי (טביב) שושנה   כהן ירמיהו   צוקרמן חיים