איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גפני (מזובר) רבקה   לביאנט משה
אברמוביץ צבי יעקב   גרסטנר יונה   לבנשטיין משה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   דרור פרימן ראשון   לובמן (לאומברג) זינה
ארטן יצחק   הירשפלד מאיר   לוי נחום
ארקין יוסף   וילבוש (וילבושביץ) נחום   לויטנר מרדכי
ביסטריצר בצלאל   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   לוין עמיאל
בנימיני (אנוקוב) רחל   וישקין נתנאל   לילינבלום שלמה
ברניצקי שמעון   זוסמן ליאו   ליס אריה
ברשבסקי משה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   מאירוביץ (רייטמן) דבורה
גדיש (גולדנברג) מאיר   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מורגנשטרן חיים
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   טורבינר אברהם   מכנס משה
גולדנברג (בגין) צפורה   יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   מרקוס זליג
גורדון מרדכי   ימפולסקי אהרון   נתנזון אביגדור
גורה משה   ינאי זהבה   סיבהי יוסף
גיסין אבשלום   יניב (גלר) צביה   פופל מרדכי
גלובמן (כץ) נחמה   יעקובי דוד   פידלמן (גוטליב) רחל
גלובצ'יק חביבה   יעקובי וולטר   פישלזון חנה
גלוסקא (פנחס) סעידה   יעקובי צבי   פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה
גלפנד (וינוקור) צביה   יצחקי (איסקוב) שושנה   פרלמוטר אברהם
גפלה בשארי (טביב) שושנה   כהן ירמיהו   צ'רנוב ישעיהו