איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גלפנד (וינוקור) צביה   יעקובי וולטר
אברמוביץ צבי יעקב   גפלה בשארי (טביב) שושנה   יעקובי צבי
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   גפני (מזובר) רבקה   יצחקי (איסקוב) שושנה
ארטן יצחק   גרסטנר יונה   כהן ירמיהו
ארקין יוסף   דמול (נהה) אהובה   לביאנט משה
ביסטריצר בצלאל   דרור פרימן ראשון   לבנשטיין משה
בן לולו (אזולאי) יקוט   הופ זאב   לובמן (לאומברג) זינה
בנימיני (אנוקוב) רחל   הירשפלד מאיר   לוי נחום
ברניצקי שמעון   וילבוש (וילבושביץ) נחום   לויטנר מרדכי
ברשבסקי משה   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   לוין עמיאל
גדיש (גולדנברג) מאיר   וישקין נתנאל   לילינבלום שלמה
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   זוסמן ליאו   ליס אריה
גולדנברג (בגין) צפורה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   מאירוביץ (רייטמן) דבורה
גורדון מרדכי   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מורגנשטרן חיים
גורה משה   טורבינר אברהם   מכנס משה
גינצלר ישראל   יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   מרקוס זליג
גיסין אבשלום   ימפולסקי אהרון   נתנזון אביגדור
גלובמן (כץ) נחמה   ינאי זהבה   סיבהי יוסף
גלובצ'יק חביבה   יניב (גלר) צביה   פופל מרדכי
גלוסקא (פנחס) סעידה   יעקובי דוד   פידלמן (גוטליב) רחל