איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   גפני (מזובר) רבקה   לביאנט משה
אברמוביץ צבי יעקב   גרסטנר יונה   לובמן (לאומברג) זינה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   דרור פרימן ראשון   לוי נחום
ארטן יצחק   הירשפלד מאיר   לויטנר מרדכי
ארקין יוסף   וילבוש (וילבושביץ) נחום   לוין עמיאל
ביסטריצר בצלאל   וינטר (קשנובסקי) צפורה פייגה   לילינבלום שלמה
בנימיני (אנוקוב) רחל   וישקין נתנאל   ליס אריה
ברניצקי שמעון   זוסמן ליאו   מאירוביץ (רייטמן) דבורה
ברשבסקי משה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   מורגנשטרן חיים
גדיש (גולדנברג) מאיר   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   מכנס משה
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   טורבינר אברהם   מרגריטה מרגלית הנוך
גולדנברג (בגין) צפורה   יאבו (חסיבה, ללו) חסידה   מרקוס זליג
גורדון מרדכי   ימפולסקי אהרון   נתנזון אביגדור
גורה משה   ינאי זהבה   סיבהי יוסף
גיסין אבשלום   יניב (גלר) צביה   פופל מרדכי
גלובמן (כץ) נחמה   יעקובי דוד   פידלמן (גוטליב) רחל
גלובצ'יק חביבה   יעקובי וולטר   פישלזון חנה
גלוסקא (פנחס) סעידה   יעקובי צבי   פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה
גלפנד (וינוקור) צביה   יצחקי (איסקוב) שושנה   פרלמוטר אברהם
גפלה בשארי (טביב) שושנה   כהן ירמיהו   צ'רנוב ישעיהו