איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה בוסתנאי   וישקין נתנאל   פישלזון חנה
אברמוביץ צבי יעקב   זוסמן ליאו   פלדקליין (פרסלר) רבקה רגינה
אלפרין (ליפמנוביץ) פסיה   חרל"פ (שקאל) רבקה סירקא   פרלמוטר אברהם
ארטן יצחק   חשביה (טרכטינגוט) יהושע   צ'רנוב ישעיהו
בנימיני (אנוקוב) רחל   טורבינר אברהם   צוקרמן חיים
ברניצקי שמעון   ימפולסקי אהרון   קאופמן ג'יי יוסף צבי
ברשבסקי משה   יניב (גלר) צביה   קירז'נר (מוגילבסקי) גניה
גדיש (גולדנברג) מאיר   יעקובי וולטר   קרישבסקי רחל
גדיש (וינשטיין) שרה שרקה   יעקובי צבי   רוגוטנר אליהו
גולדנברג (בגין) צפורה   כהן ירמיהו   רוחלין עמי סמך אלף
גורדון מרדכי   לויטנר מרדכי   ריגר נפתלי
גורה משה   לוין עמיאל   רפפורט (ברא) רחל
גיסין אבשלום   לילינבלום שלמה   שטרנפלד בצלאל
גלוסקא (פנחס) סעידה   מאירוביץ (רייטמן) דבורה   שירצקי פייגה
גפלה בשארי (טביב) שושנה   מורגנשטרן חיים   שלומוביץ דוד
גרסטנר יונה   מכנס משה   שניפר (כהן) חנה בתיה
דרור פרימן ראשון   מרקוס זליג   שרעבי יוסף
הירשפלד מאיר   נתנזון אביגדור   שרף יעקב
וילבוש (וילבושביץ) נחום   פופל מרדכי