איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
מלמד יוסף   פלדמן (פידלמן) שפרינצה   רוזנטל גד אלכסנדר
מעברי אהרון   פליגלמן (זלצמן) רחל   רטנר אהרון
מרקוביץ משה חיים   פרנקנשטיין משה מנפרד   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל
סינואני (שרעבי) יונה רומיה   קלדרון (בזה) אסתר   שחר יואב
סניור דוד   קמפינסקי שמעון   שטיינברג סלע קורט
עלפי (כובני) כובניה ציונה   קרוק חוה   שטראוס (יפה) פרידה
פינברג בוריס   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה   שמוליצ'נסקי בועז
פינקלמן ורד   רוזנבאום מקס