איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   הולצר קרל דוד   כהנסקי מרדכי
אברמסון יוסף   הורביץ (מבורך) רות   כצלר נחום
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   ויגודסקי אליהו פנחס   כרמון דוד
אנוקוב אברהם   וינברג אסתר אספיר   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר
אסא חנה   וינברג ישראלה אלצ'ו   לוין (בן הריאל) מטילדה
אקוה (בן סעדיה) זכריה   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   לוין מיכאל מיכל
ארליך נח נחום   וינטר דוד   לוקשין אסתר יטא
באשר אברהם   וינר נחום   ליובין (בלקינד) ימימה
בוטקובסקי שלמה   זילברמן (וינברג) דבורה   לשם (הורביץ) שולמית
בורשטיין (אוסישקין) יפה   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   מורוצניק (פינברג) אידה
בן דוד (וקסלר) צפורה   זלינגר ראובן   מזורסקי עזריה
בן הלל (ניימן) גולדה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מלמד יוסף
בן עמי (רודמן) אביבה   חבקין אפרים   מעברי אהרון
ברקוביץ (שורץ) צפורה   חייט (בלוך) נועה   מרקוביץ משה חיים
גולי אמנון   טרויבה צבי   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
גלויבמן יצחק   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   סניור דוד
גלעדי בנימין   כהן אמציה ברוך   פינברג בוריס
דויטש שבתאי   כהן (רשגולין) פרידה   פליגלמן (זלצמן) רחל
דימנט אברהם יוסף   כהן עיראקי אהרון   פרנקנשטיין משה מנפרד
דרור פרימן אליאל   כהן קגן מרדכי   קלדרון (בזה) אסתר