איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   וינברג ישראלה אלצ'ו   מורוצניק (פינברג) אידה
אברמסון יוסף   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   מזורסקי עזריה
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   וינטר דוד   מלמד יוסף
אנוקוב אברהם   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   מעברי אהרון
אסא חנה   זלינגר ראובן   מרקוביץ משה חיים
אקוה (בן סעדיה) זכריה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
ארליך נח נחום   חבקין אפרים   סניור דוד
באשר אברהם   חייט (בלוך) נועה   פינברג בוריס
בוטקובסקי שלמה   טרויבה צבי   פליגלמן (זלצמן) רחל
בורשטיין (אוסישקין) יפה   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   פרנקנשטיין משה מנפרד
ברקוביץ (שורץ) צפורה   כהן עיראקי אהרון   קלדרון (בזה) אסתר
גולי אמנון   כהן קגן מרדכי   קמפינסקי שמעון
גלויבמן יצחק   כהנסקי מרדכי   קרוק חוה
גלעדי בנימין   כצלר נחום   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה
דויטש שבתאי   כרמון דוד   רוזנבאום מקס
דימנט אברהם יוסף   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר   רוזנטל גד אלכסנדר
דרור פרימן אליאל   לוין (בן הריאל) מטילדה   רטנר אהרון
הולצר קרל דוד   לוקשין אסתר יטא   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל
הורביץ (מבורך) רות   ליובין (בלקינד) ימימה   שחר יואב
ויגודסקי אליהו פנחס   לשם (הורביץ) שולמית   שטראוס (יפה) פרידה