איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   וינטר דוד   מעברי אהרון
אברמסון יוסף   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   מרקוביץ משה חיים
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   זלינגר ראובן   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
אנוקוב אברהם   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   סניור דוד
אסא חנה   חבקין אפרים   פינברג בוריס
אקוה (בן סעדיה) זכריה   חייט (בלוך) נועה   פליגלמן (זלצמן) רחל
ארליך נח נחום   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   פרנקנשטיין משה מנפרד
באשר אברהם   כהן עיראקי אהרון   קלדרון (בזה) אסתר
בוטקובסקי שלמה   כהן קגן מרדכי   קמפינסקי שמעון
בורשטיין (אוסישקין) יפה   כהנסקי מרדכי   קרוק חוה
גולי אמנון   כצלר נחום   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה
גלויבמן יצחק   כרמון דוד   רוזנבאום מקס
גלעדי בנימין   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר   רוזנטל גד אלכסנדר
דויטש שבתאי   לוין (בן הריאל) מטילדה   רטנר אהרון
דרור פרימן אליאל   לוקשין אסתר יטא   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל
הולצר קרל דוד   ליובין (בלקינד) ימימה   שחר יואב
הורביץ (מבורך) רות   לשם (הורביץ) שולמית   שטראוס (יפה) פרידה
ויגודסקי אליהו פנחס   מורוצניק (פינברג) אידה   שמוליצ'נסקי בועז
וינברג ישראלה אלצ'ו   מזורסקי עזריה    
וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   מלמד יוסף