איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   גינצלר אסתר   חבקין אפרים
אברמסון יוסף   גלובמן יצחק   חייט (בלוך) נועה
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   גלעדי בנימין   טרויבה צבי
אנוקוב אברהם   גרזובסקי גור (סמילנסקי) שפרה   יעקבסון (גורדון) עדה לאה
אסא חנה   דויטש שבתאי   כהן אמציה ברוך
אקוה (בן סעדיה) זכריה   דימנט אברהם יוסף   כהן (רשגולין) פרידה
ארום שמואל   דרור פרימן אליאל   כהן עיראקי אהרון
ארליך נח נחום   הולצר קרל דוד   כהן קגן מרדכי
באשר אברהם   הורביץ (מבורך) רות   כהנסקי מרדכי
בוטקובסקי שלמה   וולפמן (הנוך) אריקה אסתר   כץ (אוירבך) חנה
בורשטיין (אוסישקין) יפה   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   כצלר נחום
בלאושטיין (רוזנבאום) מלכה   וינברג אסתר אספיר   כרובי (קרויטבורט) משה אבא
בלבן (וייסברג) רחל   וינברג ישראלה אלצ'ו   כרמון דוד
בן דוד (וקסלר) צפורה   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר
בן הלל (ניימן) גולדה   וינטר דוד   לוין (בן הריאל) מטילדה
בן נסים מרדכי   וינר נחום   לוין מיכאל מיכל
בן עמי (רודמן) אביבה   זילברמן (וינברג) דבורה   לוקשין (לובין) אסתר יטא
בנק יפה   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   ליובין (בלקינד) ימימה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   זלינגר ראובן   לשם (הורביץ) שולמית
גולי אמנון   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מורוצניק (פינברג) אידה