איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   וינטר דוד   מעברי אהרון
אברמסון יוסף   זיצר חוה ריסיה   מרקוביץ משה חיים
אנוקוב אברהם   זלינגר ראובן   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
אסא חנה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   סניור דוד
אקוה (בן סעדיה) זכריה   חבקין אפרים   פינברג בוריס
ארליך נח נחום   חייט (בלוך) נועה   פליגלמן (זלצמן) רחל
אשרוב (נישטדט) פייגה רחל   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   פרנקנשטיין משה מנפרד
באשר אברהם   כהן עיראקי אהרון   קלדרון (בזה) אסתר
בוטקובסקי שלמה   כהן קגן מרדכי   קמפינסקי שמעון
בורשטיין (אוסישקין) יפה   כהנסקי מרדכי   קרוק חוה
גולי אמנון   כרמון דוד   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה
גלויבמן יצחק   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר   רוזנבאום מקס
גלעדי בנימין   לוין (בן הריאל) מטילדה   רוזנטל גד אלכסנדר
דויטש שבתאי   לוקשין אסתר יטא   רטנר אהרון
דרור פרימן אליאל   ליובין (בלקינד) ימימה   שוקלנדר (פוחצ'בסקי) רחל
הולצר קרל דוד   לשם (הורביץ) שולמית   שחר יואב
ויגודסקי אליהו פנחס   מורוצניק (פינברג) אידה   שטראוס (יפה) פרידה
וינברג ישראלה אלצ'ו   מזורסקי עזריה   שמוליצ'נסקי בועז
וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   מלמד יוסף