איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   גלובמן יצחק   טרויבה צבי
אברמסון יוסף   גלעדי בנימין   יעקבסון (גורדון) עדה לאה
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   דויטש שבתאי   כהן אמציה ברוך
אנוקוב אברהם   דימנט אברהם יוסף   כהן (רשגולין) פרידה
אסא חנה   דרור פרימן אליאל   כהן עיראקי אהרון
אקוה (בן סעדיה) זכריה   הולצר קרל דוד   כהן קגן מרדכי
ארום שמואל   הורביץ (מבורך) רות   כהנסקי מרדכי
ארליך נח נחום   וולפמן (הנוך) אריקה אסתר   כץ (אוירבך) חנה
באשר אברהם   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   כצלר נחום
בוטקובסקי שלמה   וינברג אסתר אספיר   כרובי (קרויטבורט) משה אבא
בורשטיין (אוסישקין) יפה   וינברג ישראלה אלצ'ו   כרמון דוד
בלאושטיין (רוזנבאום) מלכה   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר
בלבן (וייסברג) רחל   וינטר דוד   לוין (בן הריאל) מטילדה
בן דוד (וקסלר) צפורה   וינר נחום   לוין מיכאל מיכל
בן הלל (ניימן) גולדה   זילברמן (וינברג) דבורה   לוקשין (לובין) אסתר יטא
בן נסים מרדכי   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   ליובין (בלקינד) ימימה
בן עמי (רודמן) אביבה   זלינגר ראובן   לשם (הורביץ) שולמית
בנק יפה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מורוצניק (פינברג) אידה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   חבקין אפרים   מזורסקי עזריה
גולי אמנון   חייט (בלוך) נועה   מלמד יוסף