איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   ויגודסקי אליהו פנחס   לוין מיכאל מיכל
אברמסון יוסף   וינברג אסתר אספיר   לוקשין אסתר יטא
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   וינברג ישראלה אלצ'ו   ליובין (בלקינד) ימימה
אנוקוב אברהם   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   לשם (הורביץ) שולמית
אסא חנה   וינטר דוד   מורוצניק (פינברג) אידה
אקוה (בן סעדיה) זכריה   וינר נחום   מזורסקי עזריה
ארליך נח נחום   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   מלמד יוסף
באשר אברהם   זלינגר ראובן   מעברי אהרון
בוטקובסקי שלמה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מרקוביץ משה חיים
בורשטיין (אוסישקין) יפה   חבקין אפרים   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
בן דוד (וקסלר) צפורה   חייט (בלוך) נועה   סניור דוד
ברקוביץ (שורץ) צפורה   טרויבה צבי   פינברג בוריס
גולי אמנון   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   פליגלמן (זלצמן) רחל
גלויבמן יצחק   כהן עיראקי אהרון   פרנקנשטיין משה מנפרד
גלעדי בנימין   כהן קגן מרדכי   קלדרון (בזה) אסתר
דויטש שבתאי   כהנסקי מרדכי   קמפינסקי שמעון
דימנט אברהם יוסף   כצלר נחום   קרוק חוה
דרור פרימן אליאל   כרמון דוד   רבינוביץ (שמוליצנסקי) דבורה דולה
הולצר קרל דוד   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר   רוזנבאום מקס
הורביץ (מבורך) רות   לוין (בן הריאל) מטילדה   רוזנטל גד אלכסנדר