איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   דרור פרימן אליאל   כהן קגן מרדכי
אברמסון יוסף   הולצר קרל דוד   כהנסקי מרדכי
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   הורביץ (מבורך) רות   כץ (אוירבך) חנה
אנוקוב אברהם   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   כצלר נחום
אסא חנה   וינברג אסתר אספיר   כרובי (קרויטבורט) משה אבא
אקוה (בן סעדיה) זכריה   וינברג ישראלה אלצ'ו   כרמון דוד
ארליך נח נחום   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר
באשר אברהם   וינטר דוד   לוין (בן הריאל) מטילדה
בוטקובסקי שלמה   וינר נחום   לוין מיכאל מיכל
בורשטיין (אוסישקין) יפה   זילברמן (וינברג) דבורה   לוקשין (לובין) אסתר יטא
בלאושטיין מלכה   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   ליובין (בלקינד) ימימה
בן דוד (וקסלר) צפורה   זלינגר ראובן   לשם (הורביץ) שולמית
בן הלל (ניימן) גולדה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מורוצניק (פינברג) אידה
בן עמי (רודמן) אביבה   חבקין אפרים   מזורסקי עזריה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   חייט (בלוך) נועה   מלמד יוסף
גולי אמנון   טרויבה צבי   מעברי אהרון
גלובמן יצחק   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   מרקוביץ משה חיים
גלעדי בנימין   כהן אמציה ברוך   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
דויטש שבתאי   כהן (רשגולין) פרידה   סניור דוד
דימנט אברהם יוסף   כהן עיראקי אהרון   פינברג בוריס