איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ אסתר   דימנט אברהם יוסף   כהן עיראקי אהרון
אברמסון יוסף   דרור פרימן אליאל   כהן קגן מרדכי
אושרוב (נישטדט) פייגה רחל   הולצר קרל דוד   כהנסקי מרדכי
אנוקוב אברהם   הורביץ (מבורך) רות   כץ (אוירבך) חנה
אסא חנה   ויגודסקי פינייה אליהו פנחס   כצלר נחום
אקוה (בן סעדיה) זכריה   וינברג אסתר אספיר   כרובי (קרויטבורט) משה אבא
ארום שמואל   וינברג ישראלה אלצ'ו   כרמון דוד
ארליך נח נחום   וינדמן (קרצ'בסקי) אסתר   לוי (דלבינגר) אלזה אסתר
באשר אברהם   וינטר דוד   לוין (בן הריאל) מטילדה
בוטקובסקי שלמה   וינר נחום   לוין מיכאל מיכל
בורשטיין (אוסישקין) יפה   זילברמן (וינברג) דבורה   לוקשין (לובין) אסתר יטא
בלאושטיין מלכה   זיצר (שפייזמן) חוה ריסיה   ליובין (בלקינד) ימימה
בן דוד (וקסלר) צפורה   זלינגר ראובן   לשם (הורביץ) שולמית
בן הלל (ניימן) גולדה   זר ציון (אברמוביץ) דבורה   מורוצניק (פינברג) אידה
בן עמי (רודמן) אביבה   חבקין אפרים   מזורסקי עזריה
ברקוביץ (שורץ) צפורה   חייט (בלוך) נועה   מלמד יוסף
גולי אמנון   טרויבה צבי   מעברי אהרון
גלובמן יצחק   יעקבסון (גורדון) עדה לאה   מרקוביץ משה חיים
גלעדי בנימין   כהן אמציה ברוך   סינואני (שרעבי) יונה רומיה
דויטש שבתאי   כהן (רשגולין) פרידה   סניור דוד