איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אביר (אוברלנדר) מנחם   ברס אהרון   לוי (באשר) לונה
אברמוביץ (לויטה) מלכה   גולני (זייד) שולמית   ליובין משה
אדלשטיין (טויבר) יוכבד   גורדון משה   מוגילבסקי דוד
אזולאי אשר   גינוסר (גינצבורג) שלמה   מורך אברהם
איכילוב דבורה   גפלה (קפרא) לאה   מיכאלי נדב
איכילוב חיים   גרשוני (ברגר) שרה סוניה   מרקוביץ אברהם
איליטוביץ יוסף   גשרי (מוסטובוי) זלמן   מרקוביץ יוסף
אמיגה (גינדי) עדינה זקיה   דויטשר עדו   מרקוס ליליאן
אקוה יהודה   דנציגר אליהו אליאס   סגל מנדל מנחם הלוי
אשכנזי (אברמסון) בת עמי   הוניגסברג אריך   סופר (פלוטניק) חסיה
אשל אריה   הלוי בנימין   ספיר (לוי) שרה
בוטל יחיא זכריה   ופסי רפאל   עובדיה (גלוסקא) סעידה
בונדר לוי יצחק   וקסלמן ישראל   עומסי (ג'מילי) לאה
בירן רננה   זיזובי רפאל   פולני (חיסין) עדה
בן אליעזר אסתר   חן טוב (חרשוכין) פוזה פנינה   פולק (אברמוביץ) חיה
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   טל (מרקוביץ) יוסף   פורטר דוד
בן שחר (משתילים) שאול   טרכטנברג (גפנר) יהודית   פישלזון רחל
בקר (מקובסקי) בינה   יהוד משה   פרוס (טופורובסקי) זהבה זלאטה
ברדי (ברדיצ'בסקי) גבריאל גבי   לובמן יעקב   פרשקובסקי אהרון
ברניצקי בנימין   לוי (גפלה) לאה   צוקר (שרמן) חיה