איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ (לויטה) מלכה   גינוסר (גינצבורג) שלמה   מיכאלי נדב
אדלשטיין (טויבר) יוכבד   גפלה (קפרא) לאה   מרקוביץ אברהם
איכילוב דבורה   גרשוני (ברגר) שרה סוניה   מרקוס ליליאן
איכילוב חיים   גשרי (מוסטובוי) זלמן   סגל מנדל מנחם הלוי
אמיגה (גינדי) עדינה זקיה   דויטשר עדו   סופר (פלוטניק) חסיה
אקוה יהודה   דנציגר אליהו אליאס   ספיר (לוי) שרה
אשכנזי (אברמסון) בת עמי   הוניגסברג אריך   עובדיה (גלוסקא) סעידה
אשל אריה   הלוי בנימין   עומסי (ג'מילי) לאה
בוטל יחיא זכריה   ופסי רפאל   פולני (חיסין) עדה
בונדר לוי יצחק   וקסלמן ישראל   פולק (אברמוביץ) חיה
בירן רננה   זיזובי רפאל   פורטר דוד
בן אליעזר אסתר   טל (מרקוביץ) יוסף   פישלזון רחל
בן שחר (משתילים שמורק) חנה   טרכטנברג (גפנר) יהודית   פרוס (טופורובסקי) זהבה זלאטה
בן שחר (משתילים) שאול   יהוד משה   פרשקובסקי אהרון
בקר (מקובסקי) בינה   לובמן יעקב   צוקר (שרמן) חיה
ברדי (ברדיצ'בסקי) גבריאל גבי   לוי (גפלה) לאה   קוצ'רסקי (מולר) שושנה
ברניצקי בנימין   לוי (באשר) לונה   קטלובסקי משה
ברס אהרון   ליובין משה   קירז'נר (סופמן) חסיה
גולני (זייד) שולמית   מוגילבסקי דוד   קליביצקי שאול זאב
גורדון משה   מורך אברהם   קלמוביץ גד גודל