איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קליפר אשר אנשל   ראב"ד (ציברסקי) מרים   תמרי בן ציון
קרסנשטיין בתיה דורה   רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר    
ראב"ד דן   רוחימוביץ בן ציון