איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קויפמן יהושע   ראב"ד דן   שטיין (גולדמן) חנה
קוקוטק (פרוסקא) זהבה   ראב"ד (ציברסקי) מרים   שיף (קרנר) גיטל
קליפר אשר אנשל   רבינוביץ (הכהן) אברהם ישכר   תמרי בן ציון
קרסנשטיין בתיה דורה   רוחימוביץ בן ציון