איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
איכילוב (זינגר) איטה   זוסמן (יודלביץ) הדסה   מושין שמואל
בארי (מרעשלי) גרציה   זיכל צבי   מכנס (גיסין) אפרת
באשר (אפרים) ניסים   זלינגר שמואל   מרגלית (זלנפרוינד) יהודית יטי
בלוך אברהם אליעזר   זמסקי (גרינבלט) זיסל נעמי   נובופרוצקי בנימין
בלומשטיין (שניפר) ורה   חרובי (בוקסר) שמואל   סגל מרדכי יואל
בלייר (מוסקוביץ) פנינה   טויבר (פופקין) גנסיה   סיגלר מרקו מרדכי
בנימין נסים   טולקובסקי שמואל   סנדיק (גורדון) דבורה
בקר יהודה   יואל אפרים תאודור   עוג'ן סעדיה
ברוק חיים שאול   ימשון (נובומיסט) אסתר   פאר (רייסנר) יהודית
גינצבורג (גינזבורג) זאב   ינובסקי (מזובסקי) אייגה עינת   פינברג דניאל
גלוברמן אהרן   יעקובי (בן יהודה) אסתר   פינקלשטין ישראל
דה לרמינא (וינצויג) מתילדה מלכה   יעקובי (ורשאואר) הרטה   פינשטיין חנניה
הורביץ דוד   יערי (ון-דר-וולדה) שמואל (סמי)   פישר (מילנרסקי) רחל
היילישר מנחם   כהן (בלומברג) צפורה   פלץ אסתר
הימן ישראל   כהנוב יעקב   פרוס (פרוסקורובסקי) יהודה
ווטרמן אליהו   כהנוב שמואל   פרשקובסקי שאול
וינברג אלחנן   כהנר (ורשבסקי) רחל   קגן אידל
וינטר עודד   לוין מיכאל   קויפמן זליג
וישקין שמואל   לזנגה מרדכי דב   קויפמן יהושע
ולד אליעזר   מוסאל אברהם   קוקוטק (פרוסקי) זהבה