איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
קרני (סלביטקר) יפה   רוזנפלד זליג   שורץ ליונל
קרצ'בסקי יצחק   רייך יהודה   שחורי (אפרים) רחל
רוזנטהל אלפרד אברהם   רצ'בסקי יוסף   שליט הנרי רפאל יצחק יהודה