איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי מנחם   ויסבורד בוריס   לוינסון אהרון
אוירבך בלומה   וישקין צילה   לונדון (הורביץ) רוזה שושנה
אליזוב (שווילי) לובה   זינגרמן צבי   לרר (זלמנסון) יעל
אנטין יהושע   זית (ז'יטובצקי, זשיטובצקי) צבי   מאירוביץ עזרא
בוכסטר נתן   חדד צדוק   מזרחי (קינדיל) שרה זוהרה
בקר אליעזר   חנקין תנחום   מרקוס ויליאם
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   טרטקוב (אברמסון) צפורה   סגל חיים יהודה
ברס יעקב   יאבו יוסף   סיגלר חוה
ברשבסקי נפתלי   ידידיה צבי   סימן טוב רפאל
גודעי יוסף   ידלין נפתלי   סמואל אדית
גודעי מסעודה שרה   יודלביץ אברהם   עוקשי זכריה
גוטניצקי צבי   יודלביץ (שפירא) מרים   עץ הדר (כץ) אסתר
גורדון (דובניקוב) יהודית   ילובסקי אדם   פאפו (רוזנטל) לאה
גלעדי דליה   יעקובי חוה   פינברג מרקוס
גרא (אלטשולר) יהודית   יעקובי שאול   פרידמן ניסן
גרינברג ברוך   יעקובי (גרשבנה) שינדל   צוקרמן (ברגר) מינה
הימן (פרידינוב) לאה   יפה שי   צליל שלמה
וולקוביץ איצו יצחק   כדריה (עבאדי) שרה   צלליכין (מוסאיוף) חנה
וייס אליהו   כהן (ברדן) ברוריה בריינה   קארש יהודה
וינר שרגא   כרמל אורי   קורן ישעיהו