איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אגוזי מנחם   זית (ז'יטובצקי, זשיטובצקי) צבי   מאירוביץ עזרא
אוירבך בלומה   חדד צדוק   מזרחי (קינדיל) שרה זוהרה
אליזוב (שווילי) לובה   חנקין תנחום   מרקוס ויליאם
אנטין יהושע   טרטקוב (אברמסון) צפורה   סגל חיים יהודה
בוכסטר נתן   יאבו יוסף   סיגלר חוה
בקר אליעזר   ידידיה צבי   סימן טוב רפאל
ברניצקי (ברלניצקי) מרדכי   ידלין נפתלי   סמואל אדית
ברס יעקב   יודלביץ אברהם   עוקשי זכריה
ברשבסקי נפתלי   יודלביץ (שפירא) מרים   עץ הדר (כץ) אסתר
גורדון (דובניקוב) יהודית   ילובסקי אדם   פאפו (רוזנטל) לאה
גלעדי דליה   יעקובי חוה   פינברג מרקוס
גרא (אלטשולר) יהודית   יעקובי שאול   פרידמן ניסן
גרינברג ברוך   יעקובי (גרשבנה) שינדל   צוקרמן (ברגר) מינה
הימן (פרידינוב) לאה   יפה שי   צליל שלמה
וולקוביץ איצו יצחק   כדריה (עבאדי) שרה   צלליכין (מוסאיוף) חנה
וייס אליהו   כהן (ברדן) ברוריה בריינה   קארש יהודה
וינר שרגא   כרמל אורי   קורן ישעיהו
ויסבורד בוריס   לוינסון אהרון   קטוביץ מיכאל
וישקין צילה   לונדון (הורביץ) רוזה שושנה   קלדרון (לונדון) רחל
זינגרמן צבי   לרר (זלמנסון) יעל   קלדרון (ורון) רחל