איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון רודי שמואל   טביב (מזרחי) רחל   סיקוף אלחנן קוליה
אוסטשינסקי הרצל   טופורובסקי איזודור   עמבור חיים פנחס
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   יעקבזון זלמן סלומון   פופקו (שפר) לאה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   יעקובובסקי ראובן רודולף   פלוטניק יצחק
ביקל נפתלי   יעקובי שלמה   צוקרמן אברהם
גוטגולד צפורה   יעקובי הלוי ברוך   קומרוב (מילוסלבסקי) שפרה
גורודצקי חיים   לובמן משה   קירז'נר יעקב
דברה חיים אהרן   ליטוינסקי אמיל עמנואל   קראוזה אליהו
דוברובסקי שרה   מוקטל (רזינובסקי) מזל   קראוזה (חנקין) חיה
הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   מושין (עלי) קלמן אליהו   רבינוביץ בן עמי
וינטר אברהם   מזרחי (הלוי) אסתר   רבינוביץ סוניה שרה
ויניק (גולדברג) מרים   מיכלזון (קמושביץ) נחמה   רבינוביץ הרמתי (גרצברג) רחל
ויסמן (בנינסון) בלה   מינקוב רשה   רוזין (פובימברובסקי) צילה
זוסמן יוסף   מרגלית (גפנר) מלכה   רוטשילד יוסף
זרחוביץ יעקב קופל   מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה   שטינבך משה דב
חג'בי שלום   מרקוס ברוך ברונו   שפירא טויבה
חיסין (פרידמן) רבקה   נחמיאס (שולמן) צפורה