איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון רודי שמואל   חיסין (פרידמן) רבקה   פופקו (שפר) לאה
אוסטשינסקי הרצל   טביב (מזרחי) רחל   פלוטניק יצחק
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   טופורובסקי איזודור   צוקרמן אברהם
אורישביץ (צוזמר) שושנה   יעקבזון זלמן סלומון   קומרוב (מילוסלבסקי) שפרה
ביקל נפתלי   יעקובובסקי ראובן רודולף   קירז'נר יעקב
גוטגולד צפורה   יעקובי שלמה   קראוזה אליהו
גורודצקי חיים   יעקובי הלוי ברוך   קראוזה (חנקין) חיה
דברה חיים אהרן   לובמן משה   רבינוביץ בן עמי
דוברובסקי שרה   ליטוינסקי אמיל עמנואל   רבינוביץ סוניה שרה
הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   מוקטל (רזינובסקי) מזל   רבינוביץ הרמתי (גרצברג) רחל
וינטר אברהם   מזרחי (הלוי) אסתר   רוזין (פובימברובסקי) צילה
ויניק (גולדברג) מרים   מינקוב רשה   רוטשילד יוסף
ויסמן (בנינסון) בלה   מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה   שטינבך משה דב
זוסמן יוסף   מרקוס ברוך ברונו   שפירא טויבה
זרחוביץ יעקב קופל   סיקוף אלחנן קוליה    
חג'בי שלום   עמבור חיים פנחס