איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון רודי שמואל   חיסין (פרידמן) רבקה   עמבור חיים פנחס
אוסטשינסקי הרצל   טביב (מזרחי) רחל   פופקו (שפר) לאה
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   טופורובסקי איזודור   פלוטניק יצחק
אורישביץ (צוזמר) שושנה   יעקבזון זלמן סלומון   צוקרמן אברהם
ביקל נפתלי   יעקובובסקי ראובן רודולף   קומרוב (מילוסלבסקי) שפרה
גוטגולד צפורה   יעקובי שלמה   קירז'נר יעקב
גורודצקי חיים   יעקובי הלוי ברוך   קראוזה אליהו
דברה חיים אהרן   לובמן משה   קראוזה (חנקין) חיה
דוברובסקי שרה   ליטוינסקי אמיל עמנואל   רבינוביץ בן עמי
הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   מוקטל (רזינובסקי) מזל   רבינוביץ סוניה שרה
וינטר אברהם   מושין (עלי) קלמן אליהו   רבינוביץ הרמתי (גרצברג) רחל
ויניק (גולדברג) מרים   מזרחי (הלוי) אסתר   רוזין (פובימברובסקי) צילה
ויסמן (בנינסון) בלה   מינקוב רשה   רוטשילד יוסף
זוסמן יוסף   מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה   שטינבך משה דב
זרחוביץ יעקב קופל   מרקוס ברוך ברונו   שפירא טויבה
חג'בי שלום   סיקוף אלחנן קוליה