איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אהרונסון רודי שמואל   חיסין (פרידמן) רבקה   סיקוף אלחנן קוליה
אוסטשינסקי הרצל   טביב (מזרחי) רחל   עמבור חיים פנחס
אוסטשינסקי (גיסין) מרים מריאשה   טופורובסקי איזודור   פופקו (שפר) לאה
אורישביץ (צוזמר) שושנה   יעקבזון זלמן סלומון   פלוטניק יצחק
ביקל נפתלי   יעקובובסקי ראובן רודולף   צוקרמן אברהם
גוטגולד צפורה   יעקובי שלמה   קומרוב (מילוסלבסקי) שפרה
גורודצקי חיים   יעקובי הלוי ברוך   קירז'נר יעקב
דברה חיים אהרן   לובמן משה   קראוזה אליהו
דוברובסקי שרה   ליטוינסקי אמיל עמנואל   קראוזה (חנקין) חיה
הלוי בן פנחס (כמוס) דוד   מוקטל (רזינובסקי) מזל   רבינוביץ בן עמי
וינטר אברהם   מושין (עלי) קלמן אליהו   רבינוביץ סוניה שרה
ויניק (גולדברג) מרים   מזרחי (הלוי) אסתר   רבינוביץ הרמתי (גרצברג) רחל
ויסמן (בנינסון) בלה   מינקוב רשה   רוזין (פובימברובסקי) צילה
זוסמן יוסף   מרקוביץ (פיקרסקי) גולדה זהבה   רוטשילד יוסף
זרחוביץ יעקב קופל   מרקוס ברוך ברונו   שטינבך משה דב
חג'בי שלום   נחמיאס (שולמן) צפורה   שפירא טויבה