איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אבולעפיה (פרימן) רבקה   וולובלסקי דוד   סימנסקי אליהו
אברמסון רפאל   וילנר קלרה חיה   עצמון (זייגר) צילה
איכילוב עזרא   וינוקור מתתיהו   פישביין מרים
אלפיא (אלפיה) רבקה   חדד (ברזילי) חיים   פקולה נתן
בורשטיין מרדכי   טוביה (סיבהי) שמחה   פרסוב שמואל
בן דוד (דוכובני) יצחק   יודילוביץ (פרימן) צפורה   ציברסקי צבי
בן זאב (הירשפלד) בילה גיטה   ירושלמי (ירוזולינסקי) אברהם יצחק   קירז'נר שמעון
ברניצקי אלכסנדר   כדר אברהם   קרצ'בסקי יעקב
ג'דה (מימון) אסתר   לובמן (לוין) חנה   ריכטר גדליהו
גדסי ירוחם   ליפשיץ (איתין) לובה אהובה   רצ'בסקי מאיר
גולדברג (סיאני) פנינה   מוגילבסקי (רודבסקי) הדסה   רצון (בן זכריה) משה
גרשט בלומה   מוקטל אברהם   שוהם (פינקלשטיין) זאב
הברפלד ולריה   מזובר (קצלסקי) אהובה ליבה   שור שוחט (פרימן) בת שבע
הולמן יצחק   מילר (סיבירסקי) נעמי   שליט משה אהרון ד"ר מוריס
הורנפלד פאליק   מימון כדיה   שנידר (שניידר) יוסף
הירשפלד (קרישבסקי) ברכה   מינדלין אברהם