איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נעמי   הימן אברהם   ליפשיץ שמואל
אברמוביץ (פופקו) רבקה   הימן ברוך   מאירוביץ (לוין) רחל
אילן חיים זלמן   וייל אמנון   מילר (קפלן) חווה
אלוני יוסף   וינטר יהודה   נפולסקי גולדה זהבה
אלתר נחום   וינצויג מדלן   סולימן שושנה
אסא יוסף בכור   וינר ישעיהו   פיס בתיה
בארי אברהם אבי   ויס יצחק   פישביין יונה
בן אריה (חומה) מאירה   ולד שמואל   פלברט (צ'רנוב) תמר
גיבשטיין יהושע   וקסלר אפרים פישל   צלר לאה
גינזבורג אהרון פיביל   זיגר (דויט) אנה חנה   צלר שמואל
גיסין ברנרד דב   זלמנסון מרים   רוזין שרה
גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   זלמנסון שניאור   רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה
גפלא אסתר   זמסקי תנחום   רוחלין אסף אוסקר
גפלה (בן יעקב) סעדיה   חבקין יעקב יצחק   רוטנברג ישראל שרוליק
גרשברג אברהם   חזין (יעקובי הלוי) נחמה   שטאל שמואל
דומבק (סויס) פרומה   טמקין מרדכי   שטיין חיים מאיר
דרובין (וינר) שרה   יהוד (כהן) אסתר   שליט מרדכי מקסימיליאן
הוברמן (רטנר) לאה ליזה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   שפירא בנימין
הולצמן שמואל צבי   לוי מקס   שרף משה
הורנפלד (טורם) לאה   לוין משה