איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נעמי   הימן אברהם   ליפשיץ שמואל
אברמוביץ (פופקו) רבקה   הימן ברוך   מאירוביץ (לוין) רחל
אילן חיים זלמן   וייל אמנון   מוגילבסקי יהושע
אלוני יוסף   וינטר יהודה   מיט פנחס
אלתר נחום   וינצויג מדלן   מילר (קפלן) חווה
אסא יוסף בכור   וינר ישעיהו   נפולסקי גולדה זהבה
בארי אברהם אבי   ויס יצחק   סולימן שושנה
בן אריה (חומה) מאירה   ולד שמואל   פיס בתיה
גיבשטיין יהושע   וקסלר אפרים פישל   פישביין יונה
גינזבורג אהרון פיביל   זיגר (דויט) אנה חנה   פלברט סולומון שלום
גיסין ברנרד דב   זלמנסון מרים   פלברט (צ'רנוב) תמר
גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   זלמנסון שניאור   צלר לאה
גפלא אסתר   זמסקי תנחום   צלר שמואל
גפלה (בן יעקב) סעדיה   חבקין יעקב יצחק   רוזין שרה
גרשברג אברהם   חזין (יעקובי הלוי) נחמה   רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה
דומבק (סויס) פרומה   טמקין מרדכי   רוחלין אסף אוסקר
דרובין (וינר) שרה   יהוד (כהן) אסתר   רוטנברג ישראל שרוליק
הוברמן (רטנר) לאה ליזה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   שוורצמן (נוישטדט) לאה
הולצמן שמואל צבי   לוי מקס   שטאל שמואל
הורנפלד (טורם) לאה   לוין משה   שטיין חיים מאיר