איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
אברמוביץ נעמי   הימן אברהם   ליפשיץ שמואל
אברמוביץ (פופקו) רבקה   הימן ברוך   מאירוביץ (לוין) רחל
אילן חיים זלמן   וייל אמנון   מוגילבסקי יהושע
אלוני יוסף   וינטר יהודה   מיט פנחס
אלתר נחום   וינצויג מדלן   מילר (קפלן) חווה
אסא יוסף בכור   וינר ישעיהו   נפולסקי גולדה זהבה
בארי אברהם אבי   ויס יצחק   סולימן שושנה
בן אריה (חומה) מאירה   ולד שמואל   פיס בתיה
גיבשטיין יהושע   וקסלר אפרים פישל   פישביין יונה
גינזבורג אהרון פיביל   זיגר (דויט) אנה חנה   פלברט (צ'רנוב) תמר
גיסין ברנרד דב   זלמנסון מרים   צלר לאה
גלין (פוסיצ'לסקי) סוזן   זלמנסון שניאור   צלר שמואל
גפלא אסתר   זמסקי תנחום   רוזין שרה
גפלה (בן יעקב) סעדיה   חבקין יעקב יצחק   רוזנטהל (ברנשטיין) מרטה מלכה
גרשברג אברהם   חזין (יעקובי הלוי) נחמה   רוחלין אסף אוסקר
דומבק (סויס) פרומה   טמקין מרדכי   רוטנברג ישראל שרוליק
דרובין (וינר) שרה   יהוד (כהן) אסתר   שטאל שמואל
הוברמן (רטנר) לאה ליזה   כהן (קוהן) יוסף יוליוס   שטיין חיים מאיר
הולצמן שמואל צבי   לוי מקס   שליט מרדכי מקסימיליאן
הורנפלד (טורם) לאה   לוין משה   שפירא בנימין